De rekordlåga räntorna förväntas sjunka ytterligare på kort sikt, men redan inom ett år så är det troligt att framförallt de långa boräntorna har börjat stiga. Det spår SBAB i Boräntenytt. En av slutsatserna är att riktigt långa boräntebindningstider på sikt kan ha en fördel gentemot rörlig boränta.
Publicerat 10 september, 2014

Fortsatt räntepress spås på kort sikt av SBAB

De rekordlåga räntorna förväntas sjunka ytterligare på kort sikt, men redan inom ett år så är det troligt att framförallt de långa boräntorna har börjat stiga. Det spår SBAB i Boräntenytt. En av slutsatserna är att riktigt långa boräntebindningstider på sikt kan ha en fördel gentemot rörlig boränta.

Så länge Riksbanken och Europeiska Centralbanken överväger utökade räntestimulanser är det troligt att nedåttrenden i ränteutvecklingen håller i sig ett litet tag till. Den huvudsakliga förklaringen är den låga och därtill sjunkande inflationen. De långa marknadsräntorna hålls i sin tur nere av marknadsaktörernas förväntningar på att Riksbanken fortsätter hålla styrräntan på en låg nivå under en lång tid framöver.

[ Annons ]

En annan förklaring till de låga räntorna ligger enligt Boräntenytt i de åtgärder som många centralbanker vidtagit under senare år i form av lån till banker till förmånliga villkor och köp av räntebärande värdepapper.
SBAB:s huvudscenario är att Riksbanken inte sänker styrräntan ytterligare utan att det den ligger kvar oförändrad. Riksbanken har själv kommunicerat att man räknar med att behålla styrräntan oförändrad på 0,25 procent fram till årsskiftet, för att därefter ligga kring 0,5 procent i slutet av 2015 och kring 1,75 procent i slutet av 2016.

Sammantaget ser SBAB att boräntorna kan sjunka ytterligare något fram till årsskiftet för att sedan börja ändra riktning uppåt. Kalkylerna visar att det väger jämt mellan olika boräntebindningstider men SBAB ger ändå prognosen att riktigt långa boräntebindningstider kan få en fördel gentemot rörlig boränta.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]