Under juli valde 84 procent tremånadersränta för sina nytecknade bolån meddelar SBAB i sin månadsstatistik över bankens nyutlåningen till privatpersoner. Det är en procentenhet högre än under juni och den högsta andelen sedan början av 2010, enligt SBAB.
Publicerat 5 augusti, 2015

Fortsatt ointresse för bundna bolåneräntor

Under juli valde 84 procent tremånadersränta för sina nytecknade bolån meddelar SBAB i sin månadsstatistik över bankens nyutlåningen till privatpersoner. Det är en procentenhet högre än under juni och den högsta andelen sedan början av 2010, enligt SBAB.

Andelen av SBABs bolånekunder som valde räntebindningstider på ett till fyra år minskade från 16 till 15 procent under juli, medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

[ Annons ]

–  Trots låga och sjunkande räntenivåer för de längre bindningstiderna så fortsätter bolåntagarna med rörlig bolåneränta. I kombination med en snabbt ökande skuldsättning så innebär detta att ränteändringar får mycket större effekt i dagsläget än vad de fått tidigare, säger Tor Borg, chefsekonom vid SBAB, i ett pressmeddelande.

Sedan juni i år ska samtliga bolånegivare inte bara redovisa den aktuella listräntan utan även den faktiska genomsnittsräntan för nya och förlängda låneavtal för de olika räntebindningstider som erbjuds.
SBABs kortare listräntor sjönk med 0,1 procentenheter medan de långa listräntorna sjönk med 0,2 procentenheter under juli. Tremånaders listränta var 1,69 procent i början av månaden och 1,59 procent i slutet. Tremånadersräntan sjönk från 1,57 procent till 1,49 procent. Ett- och tvåårsräntan sjönk också något medan de längre snitträntorna var oförändrade eller något högre. Att de längre snitträntorna steg samtidigt som listräntorna sjönk beror enlig SBAB sannolikt på att många avtal tecknades i början av månaden innan listräntorna sänktes.

–   Boräntorna ligger på historiskt mycket låga nivåer. Under juli sjönk det allmänna ränteläget ytterligare något, vilket också slog igenom ganska snabbt i listräntorna men däremot ännu inte helt ut i snitträntorna, säger Tor Borg.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]