Johan Deremar, prognoschef på Sveriges Byggindustrier.
Publicerat 23 oktober, 2019

Fortsatt nedgång av bostadsbyggande

Räkna med fortsatt nedgång av bostadsbyggande under 2020. Prognosen är att byggandet landar på 41 000 bostäder. Men Sveriges Byggindustrier tycker ändå att det ser något bättre ut än väntat.

Det är fortsatt ett tämligen dystert scenario för byggsektorn, och i synnerhet bostadsbyggandet, som Sveriges Byggindustrier målar upp i en prognos för 2020. Enligt deras bedömning kommer nyproduktion landa på 41 000 påbörjade lägenheter och småhus – det något lägre än Boverkets tidigare analys som räknade med 46 500 påbörjade bostäder.

[ Annons ]

– Men vi hade en än mer dyster prognos i våras, säger Johan Deremar, prognoschef på Sveriges Byggindustrier. Det som skett den senaste tiden är att vi ser en viss stabilisering och återhämtning inom nyproduktion. I Stockholm har även efterfrågan ökat på andrahandsmarknaden.

Just för Stockholm har nedgången varit kraftigast. Antalet påbörjade bostäder har minskat med en tredjedel sedan toppnoteringen 2017 och i Stockholmsområdet har bostadsrättsbyggandet mer än halverats. Enligt Sveriges Byggindustrier är nedgången i Stockholm direkt kopplad till de införda kreditrestriktionerna. Enligt deras analys leder de till minst 7 800 färre bostäder per år.

Såväl Boverket som Sveriges Byggindustrier räknar med att det byggs något fler hyresrätter än bostadsrätter under 2020.  Var fjärde hyresrätt som byggdes 2018 hade investeringsstöd. Är det inte ett bevis för att stödet har effekt på bostadsbyggandet?

– Nja, kanske på marginalen, med största sannolikhet hade 8 000 till 10 000 av dessa 12 000 hyresrätter ändå byggts. Frågan man måste ställa sig är om dessa extra som tillkommer byggs på rätt ställen, finns det verkligen en långsiktig bedömning om att de kan hyras ut under många år framåt? undrar Johan Deremar.

Även offentligt byggande kan bromsa in under 2020 när kommunerna nu får allt större utgifter. Finns det då något positivt tecken för byggarna?  Ökade anläggningsinvesteringar, framför allt inom infrastruktur, kan vara en positiv motvikt under 2020.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]