Publicerat 28 oktober, 2020

Fortsatt lägre orderingång och omsättning för Beijer Alma

Industribolaget Beijer Alma har sett en tydlig återhämtning men osäkerheten består. Under tredje kvartalet har orderingång och omsättningen minskat medan resultatet ökade något jämfört med i fjol.

"Påverkan på orderingång, omsättning och resultat av effekterna från covid-19 pandemin fortsatte även under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen har varit lägre till följd av produktionsneddragningar hos ett flertal kunder. Den återhämtning som noterades under juni har fortsatt under kvartalet", konstaterar bolaget.

Orderingången landade på 1 032 miljoner kronor (1 114), en minskning med 7,4 procent mot föregående år. Organiskt var minskningen 6 procent.

Omsättningen sjönk 13,6 procent till 991 miljoner kronor (1 147). Den organiska minskningen var 13 procent.

Rörelseresultatet blev 136,6 miljoner kronor (135,3), med en rörelsemarginal på 13,8 procent (11,8).

Resultatet före skatt var 122,9 miljoner kronor (123,6).

Resultatet efter skatt blev 96,6 miljoner kronor (95,1), en ökning med 1,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,60 kronor (1,58), vilket innebär en ökning med 1,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 135 miljoner kronor (207).

Användandet av korttidsarbete för en del av personalen har minskat jämfört med föregående kvartal. Statliga stöd och avgiftslättnader på 15 miljoner kronor har erhållits under kvartalet, varav 3 miljoner i Sverige.

"Osäkerheten på marknaden har generellt medfört färre företagsförvärv. Beijer Almas ambition är att fortsätta driva lönsam tillväxt även via förvärv, vilket möjliggörs av vår finansiella styrka", skriver vd Henrik Perbeck i rapporten.

Beijer Alma, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Orderingång1 0321 114-7,4%
Nettoomsättning9911 147-13,6%
Rörelseresultat136,6135,31,0%
Rörelsemarginal13,8%11,8%
Resultat före skatt122,9123,6-0,6%
Nettoresultat96,695,11,6%
Resultat per aktie, kronor1,601,581,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet135207-34,8%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]