[ Annons ]

Heta Köpenhamn. I Danmark ökade transaktionsvolymen med 31 procent 2017. Foto: Shutterstock
Publicerat 22 december, 2017

Fortsatt högt tryck på den nordiska marknaden

Trycket på den nordiska transaktionsmarknaden är högt. Enda undantaget är Sverige som backar med nästan 30 procent från 2016. Detta enligt färska siffror från Pangea Property Partners.

Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden kommer att passera 42 miljarder euro under 2017. Det är en nivå som bara slås av rekordvolymen 2016.

[ Annons ]

– Det är alltid variationer mellan enskilda länder, men Norden som helhet fortsätter att vara en av Europas absolut mest likvida fastighetsmarknader under 2017, säger Bård Bjølgerud, VD och partner på Pangea Property Partners.

Ett land drar ner den nordiska statistiken – Sverige backar med nästan 30 procent från 2016. Volymerna ökar markant i Norge (+11 procent), Finland (+30 procent) och Danmark (+31 procent) jämfört med förra året och volymen har aldrig varit så hög i Finland tidigare.

– Den lägre transaktionsvolymen i Sverige kan till viss del förklaras av ökad osäkerhet kopplad till nya skatteregler och en svagare bostadsmarknad. Nedgången är dock inte så dramatisk som man först kan tro eftersom vi jämför med rekordvolymen från 2016, och antalet genomförda affärer har bara minskat marginellt, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Men man bör hålla i minnet att Sverige fortsatt är den största marknaden för kommersiella fastigheter i Norden. Men under året föll alltså volymen med 28 procent från föregående år och landar på 15,4 miljarder euro (drygt 150 miljarder kronor).

Siffrorna från Pangea visar att det största fastighetssegmentet under 2017 är kontor som står för 33 procent av den nordiska transaktionsvolymen, följt av bostäder och handel som står för 22 procent respektive 17 procent.

Det är ett skifte i statistiken. Under förra året var bostäder det största fastighetssegmentet i Norden.

– Intresset för kontor har varit väldigt starkt under 2017 i hela Norden drivet av snabbt stigande hyror på de flesta delmarknader, samtidigt som det har varit en hel del turbulens på bostadsmarknaden, fortsätter Mikael Söderlundh.

De mest aktiva köparna under 2017 har fastighetsfonder och privata fastighetsbolag varit. De står för 31 procent vardera av transaktionsvolymen. Jämfört med förra året är noterade fastighetsbolag betydligt mindre aktiva och deras marknadsandel minskar från 28 procent till 15 procent. Detsamma gäller för institutionella investerare som går från 18 procent till 13 procent.

På Pangea konstaterar man att det varit en markant ökning av utländska köpare på den nordiska fastighetsmarknaden. Under 2017 stod de för hela 44, en markant ökning från 23 procent under 2016.

– Vi ser ett fortsatt starkt intresse från internationella investerare och samtidigt ett betydande kapitalflöde mellan de nordiska länderna. Andelen utländska köpare i Finland och Danmark är exceptionellt hög i år och den största delen av kapitalet kommer från USA, Kina och Sverige, säger Bård Bjølgerud.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]