[ Annons ]

Wallenstams förvaltningsresultat ökar, trots fastighetsförsäljning. Styrelsen föreslår en utdelningshöjning med 13 procent och fortsätter sin höga investeringstakt även framöver.
Publicerat 18 februari, 2015

Fortsatt hög investeringstakt framåt för Wallenstam

Wallenstams förvaltningsresultat ökar, trots fastighetsförsäljning. Styrelsen föreslår en utdelningshöjning med 13 procent och fortsätter sin höga investeringstakt även framöver.

I en kommentar framhåller vd Hans Wallenstam att han är väldigt nöjd med bolagets nyproduktion av bostäder:

[ Annons ]

– Vi ökar takten enligt plan och har nu drygt 1 600 lägenheter i produktion. Genom vår stora och spännande projektportfölj kan vi fortsätta hålla en investeringsnivå på två till tre miljarder per år, säger Hans Wallenstam.

Fjärde kvartalets förvaltningsresultat fastigheter ökade till 129 miljoner kronor, att jämföra med 116 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 398 miljoner kronor (363). Resultatet per aktie var 2,4 kronor (1,8).

Förvaltningsresultat fastigheter ökade 25 procent för helåret.

Förvaltningsresultat i fastigheter för helårsperioden uppgick till 592 miljoner kronor, att jämföra med 473 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt var 585 miljoner kronor (1 276) och vinst per aktie 3,5 kronor (7,5).

Hyresintäkterna för 2014 uppgick till 1 566 miljoner kronor, att jämföra med 1 578 miljoner kronor 2013. Investeringar i fastigheter under 2014 uppgick till totalt 1 941 miljoner kronor (2 589).

Ta del av hela rapporten här:

Wallenstam bokslutskommuniké 2014

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]