[ Annons ]

Även Kammarrätten avslår skatteavdrag som Kungsleden försökt få igenom efter transaktioner som ägde rum för närmare tio år sedan. Nu väntar ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.
Publicerat 2 april, 2014

Fortsatt hårda skattedomar för Kungsleden

Även Kammarrätten avslår skatteavdrag som Kungsleden försökt få igenom efter transaktioner som ägde rum för närmare tio år sedan. Nu väntar ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kungsleden har fått hårda skattedomar av Kammarrätten i Stockholm, som inte medger avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006–2008. Kammarrätten medger inte heller avdrag för nedskrivningar av lagerandelar som uppkom i samband med omstruktureringarna som genomfördes under beskattningsåren 2004-2006.

[ Annons ]

Kungsleden anser att de har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle och hänvisar till att de flesta av transaktionerna har stora likheter med det så kallade ”Steen och Ström-fallet”.  Bolaget anser därmed att det även ska gälla Kungsleden.  Då, i domen 2011 mot Steen och Ström, medgav Kammarrätten i Stockholm avdrag för denna typ av nedskrivningar.

Kungsleden kommer att söka prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen.

Bolaget beräknar att om det slutgiltiga utfallet i processerna för samtliga fall av nedskrivningar av lagerandelar och omstruktureringar skulle bli negativa, innebär det en negativ kapitaleffekt på 1 615 miljoner kronor och resterande skatt att betala bedöms uppgå till 1 450 miljoner kronor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]