[ Annons ]

Kraven på direktavkastning för fastigheter har fortsatt att sjunka under 2015 och sannolikheten för kraftiga värdeminskningar neråt är låg. Det visar en ny rapport från Newsec.
Publicerat 16 september, 2015

Fortsatt gynnsamt på fastighetsmarknaden

Kraven på direktavkastning för fastigheter har fortsatt att sjunka under 2015 och sannolikheten för kraftiga värdeminskningar neråt är låg. Det visar en ny rapport från Newsec.

Ännu lägre räntenivå, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt låga vakansrisker gör att direktavkastningskraven för fastigheter har fortsatt sjunka under 2015.

[ Annons ]

I en ny rapport bedömer Newsec att sannolikheten för en kraftig nedjustering av fastighetsvärden är liten den närmsta tiden – trots historiskt höga fastighetspriser. Samtidigt förutspås ett nytt rekordår på transaktionsmarkanden 2015.

– Trots att vi nyligen genomgått en volatil period på världens kapitalmarknad bedömer vi att fastigheter fortsatt kommer att vara ett attraktivt tillgångsslag under överskådlig framtid, detta trots en längre period av stigande fastighetspriser. Räntorna är historiskt låga och det finns ett överskott av likviditet i systemet, Riksbanken kommer dessutom ha svårt att markant förändra penningpolitiken eftersom det skulle hämma tillväxten, säger Jakob Pettersson, analyschef på Newsec.

Inhemska investerare har dominerat transaktionsmarkanden under året. Det finns dock ett tydligt intresse från utländskt kapital, i synnerhet pensionskapital, för den svenska fastighetsmarknaden eftersom den levererar en bättre riskjusterad avkastning jämfört med andra fastighetsinvesteringar i övriga Europa.

– Vad gäller marknadssegment anser vi att samhällsfastigheter vuxit fram som det mest intressanta området för de mer riskaverta investerarna. Segmentet karaktäriseras av långsiktighet med en stabil direktavkastning i relation till risk. Transaktionerna inom segmentet förväntas öka till följd av att kommunerna blir mer välvilliga till att avyttra delar av det befintliga beståndet, samt att öppna upp för möjligheten att privata bolag står för nybyggnationen av till exempel skolor och äldreboenden, avslutar Jakob Pettersson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]