Foto: Shutterstock
Publicerat 14 november, 2018

Fortsatt full fart för finska fastighetsmarknaden

Den finska fastighetsmarknaden fortsätter att blomstra. Det visar en färsk undersökning från Datcsha.

2016 och 2017 var rekordår för den finska fastighetsmarknaden, en trend som fortsätter 2018. Fram till och med oktober har det genomförts fastighetsaffärer för motsvarande 77 miljarder kronor i landet, en ökning med 3 procent jämfört med samma period ifjol.

[ Annons ]

– Finland har fler skäl att fira än 100 år av självständighet. Det pågår en fantastisk transaktionsfest på fastighetsmarknaden som inte visar några tecken på att mattas. Tvärtom, vi ser att de höga volymerna fortsätter, säger Kristina Andersson, researchchef på Datscha, i ett uttalande.

Den främsta anledningen till den positiva utvecklingen är enligt Datscha den finländska ekonomin, med bland annat en BNP som vuxit med 2,8 procent under 2018, vilket innebär en ökad tillväxt för tredje året i rad. Den starka ekonomin 2018 innebär även att Finlands

BNP för första gången når över toppnivåerna före finanskrisen 2008. Vidare är de landets arbetslöshetssiffror de lägsta sedan 2011.

– Finlands ekonomi håller på att lyfta efter tio års stagnation och tillväxten har till och med överträffat Sveriges under vissa perioder, konstaterar Kristina Andersson.

Toppar transaktionsmarknaden gör kontorsfastigheterna, med 32 procent. Därefter återfinns handels- och bostadsfastigheter på 25 respektive 16 procent. Stor-Helsingfors, det vill säga städerna Helsingfors, Vanda och Esbo, står för 54 procent av årets transaktionsvolym.

Det utländska kapitalet står även 2018 för en hög andel av transaktionsvolymen. Men inte till lika stor del som under föregående år. 2017 utgjorde utländska köpare hela 70 procent jämfört med 29 procent under 2016. Under 2018 utgör är andelen utländska investerare hittills 57 procent.

– Det alltjämt låga ränteläget i Euroområdet skapar stora kapitalflöden till länder med god tillväxt och det har gjort Finland till en het marknad. En ökad aktivitet på marknaden, attraktiva avkastningsnivåer och mindre konkurrens jämfört med till exempel den svenska marknaden skapar också goda förutsättningar för ökade investeringar från utlandet, säger Kristina Andersson.

Läs även David Grossmans reportage om den finska fastighetsmarknaden:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/i-avreglerat-land/

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]