Publicerat 18 september, 2020

Fortsatt bred uppgång på bostadsmarknaden i augusti – Valueguard

I augusti går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 1,9 procent. Bostadsrättsindex ökar med 1,2 procent och villaindex med 2,4 procent.

Det skriver Valueguard i sin senaste månadsrapport.

Såväl bostadsrättsindex som villaindex stiger i samtliga tre storstäder. I Stockholm är uppgången 1,7 respektive 0,7 procent, i Göteborg stiger det med 0,5 respektive 4,0 procent och i Malmö är ökningen 1,4 respektive 2,1 procent.

"Eftersom det tidigare varit vanligt att index stiger mellan juli och augusti ökar HOXSWE med mer måttliga 0,3 procent när vi justerar för säsongseffekter. Bostadsrättsindex för riket stiger med 0,5 och villaindex med 0,1 procent efter säsongsjustering. Under våren och sommaren har prisutvecklingen inte följt normalt säsongsmönster, sannolikt på grund av coronapandemin, vilket gör att de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet", skriver Valueguard i rapporten.

Valueguard har också tittat närmare på prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av september i Stockholm och Göteborg och där sett en ökning med 0,8 procent i Stockholm och stigning med 1,1 procent i Göteborg.

Antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i augusti på ungefär samma nivå som 2019 och 10 procent högre än 2018. Bostadsrätterna ökar medan villorna minskar något.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]