[ Annons ]

Rikshems 74 nya lägenheter på Öster Mälarstrand kommer stå färdiga 2020 och kommer att vara miljöcertifierades genom Svanen enligt Nordisk Miljömärkning. Foto: Rikshem
Publicerat 19 september, 2019

Fortsatt bostadsbehov i Västerås

I Västerås syns ingen tydlig inbromsning av bostadsbyggandet. Den växande staden har även stora behov av fler skolor, äldreboenden och lokaler för näringslivet.

Näringsliv | I Västerås råder en fortsatt stark expansion med god befolkningsutveckling och planberedskap. Stora rörelser pågår inom kommunen där stor del av nyproduktionen sker inom tätorten genom omvandling av industrimark som förtätas med kontor, bostäder och service.

[ Annons ]

Kontor | Det är en växande efterfrågan på yteffektiva och moderna kontor och en positiv hyresutveckling för nyproduktion. Kontorsmarknaden är fortfarande stark med rekordlåga vakanser.

Hemfosa planerar en centralt belägen nybyggnation invid järnvägsstationen som en del av stadsutvecklingen inom Mälarporten. Den totala uthyrningsbara ytan är 7 800 kvm varav kontorsyta för Västerås stad kommer att utgöra 6 900 kvm.

Under hösten 2019 invigs Västerås första co-workingarena i byggnaden B:26 med en totalyta om cirka 5 200 kvm inklusive takterrass. Projektet utgör Kungsledens nya kontorskoncept och är centralt belägen i Mimerkvarteret.

Trenden med mötesanläggningar likt objektet är väletablerad i storstäderna och väldigt stark ur internationellt perspektiv.

Handel | 2018 antogs en fördjupad översiktsplan för Erikslunds handels-område med utbyggnad av verksamheter på båda sidor om Västerleden i anslutning till E18 samt väster om Ikeahuset. I fjol expanderade Lidl sin verksamhet med tillskott av en fjärde butik i Erikslund, efter att ha tecknat ett tioårigt hyresavtal med Svenska Handelsfastigheter.

Detaljhandelns framtida omsättningsutveckling är beroende av konsumtionsutvecklingen samt befolkningsökningen i regionen. Den ständigt ökade konkurrensen från e-handeln också en viktig parameter att ha med i beräkningen.

Bostäder | Allt fler företagsetableringar ökar behovet av bostäder.  Under 2018 färdigställdes närmare 1 000 bostäder. En viss risk bedöms för nybyggda bostadsrätter men någon tydlig stagnation syns inte.

För att motverka negativ förtätning inom tätorten har markanvisningar återkallats. Ett beslutet som avser cirka 700 bostäder. Istället planeras för tillväxt i projekt utanför grönområden.

Trots indragna markanvisningar fortskrider målet att öka bostadsbyggnationen i enlighet med visionen om att bygga staden mera utåt. Beslutet bedöms kunna resultera i högre tryck på en redan ansträngd bostadsmarknad.

Dario Petrovic,
Svefa

1 300 nya bostäder planeras på norra och mellersta delen av Kopparlunden i Västerås. Illustration: FOJAB

Uppdämt behov av kontor

En stor del av Kungsledens fastighetsinnehav i Västerås har gått från C-läge till bästa A-läge och har idag en hyresnivå runt 3 000 kronor per kvadratmeter. Vi talar om ABB:s lokaler som Kungsleden tog över 2002.

– Det har tagit många år att ställa om dessa industrilokaler till moderna kontorslokaler. Idag är det hetaste kontorsområdet i stan med en vakansgrad under tre procent, säger Mats Eriksson, Kungsledens regionchef i Västerås.

Han påpekar att Västerås till skillnad från grannstaden Örebro inte fyllt på med nybyggda kontorshus år efter år eftersom det varit så stora vakanser, och ett uppdämt behov kombinerat med fler företagsetableringar har lett till att efterfrågan är oerhört stark just nu. Inte minst Northvolts nya utvecklingsanläggning i Västerås har gett spinn-off-effekter.

– Vi kan inte se att det sker någon avmattning trots att det talas om en sämre konjunktur, det betyder inte att vi bara kan ”langa över nyckeln” till en ny hyresgäst. Alla etableringar kräver ombyggnationer för mellan 10 till 30 miljoner kronor, säger Mats Eriksson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]