Låga räntor, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt relativt låg vakansrisk gör att direktavkastningskraven för fastigheter fortsätter att sjunka, samtidigt som avkastningskraven utanför bästa läge närmar sig primärlägen. Det enligt vårens utgåva av Newsec Property Outlook som publiceras idag.
Publicerat 6 mars, 2015

Fortsatt attraktiv avkastning för fastighetsbranschen

Låga räntor, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt relativt låg vakansrisk gör att direktavkastningskraven för fastigheter fortsätter att sjunka, samtidigt som avkastningskraven utanför bästa läge närmar sig primärlägen. Det enligt vårens utgåva av Newsec Property Outlook som publiceras idag.

Riksbankens beslut att sänka den svenska centralbanken räntan till -0,10 procent i början februari är en åtgärd som kommer att gå till historien och leda till en fortsatt välmående marknadsmiljö för fastighetssektorn i hela Norden de kommande kvartalen skriver Newsec i sin rapport Newsec Property Outlook.

[ Annons ]

– Transaktionsvolymen nådde rekordnivåer i Sverige under fjolåret. Allt talar för en fortsatt hög likviditet, vilket gör tidpunkten optimal för fastighetsägare och investerare som har behov eller vilja av att omstrukturera sina portföljer och därmed säkra framtida kassaflöde, säger Max Barclay, VD på Newsecs svenska rådgivningsbolag.

Inhemska aktörer kommer att fortsätta dominera transaktionsmarknaden. Men Newsec, precis som andra aktörer konstaterat, ser ett ökat intresse bland internationella aktörer. En av orsakerna är höstens försvagning av kronan.
– De allt lägre direktavkastningskraven tillsammans med ett gynnsamt finansieringsklimat har gjort att investerare och fastighetsägare alltmer söker avkastning från investeringar i utvecklingsprojekt samt i ny- och ombyggnationer som ett komplement till förvärv av fastigheter för att skapa mervärde, säger Max Barclay, VD på Newsecs svenska rådgivningsbolag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]