Foto: Shutterstock.
Publicerat 19 juni, 2024

Fortsatt återhämtning enligt Byggfakta

Byggstarterna av nya bostäder steg med 2,2 procent mellan april och maj enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar att nybyggnationen i bostadssektorn börjat ta fart. Det medan övrigt byggande var oförändrat ger en sammanlagd ökning av nyproduktion på 0,8 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 5,8 procent.

Siffrorna bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. På vilket följer att det kan finnas stora osäkerheter om det verkligen byggs.

[ Annons ]

– Jo, det är osäkert, både om det verkligen är byggstartat och kring hur stor aktivitet det är i pågående projekt. Men återhämtningen är så pass tydlig att jag tycker det finns skäl för lite optimism, säger säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Finns det inte en risk att prognoser om minskat byggbehov trycker ner siffrorna?

– Ändrad demografi kommer att få effekter, inte så mycket på kort sikt men på längre sikt. Det kanske finns nettoefterfrågan/behov av 20–30 000 bostäder om året framöver. Och då på vissa platser, det vill säga de städer som expanderar, och för vissa segment, till exempel att antalet människor som är över 80 år kommer att öka snabbt.

Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på omkring 23 000 byggstartade bostäder för 2023. Väsentligt svagare än SCB:s preliminära utfall som visar 29 000. Men Tor Borg menar att siffrorna talar för att årstakten bör kunna stiga upp mot drygt 25 000 fram mot slutet av detta år.

– Det blir tydligare och tydligare att Bostadsindikatorn återhämtar sig. Den är dock fortfarande bara på halva nivån av den topp som nåddes våren 2021 och väl under de nivåer den legat på de senaste 8-9 åren. Det finns mycket kvar att återhämta.

Det är Stockholmsregionen  som står för nästan hela återhämtningen. Enligt Byggfaktas siffror är trenden i övriga regioner stillastående eller nedåtgående.

– Jag ser egentligen inget problem med att det är Stockholm som för största delen av återhämtningen. Det är där betalningsförmågan är högst. Möjligen är det oroande att byggandet inte accelererar i orter som Skellefteå där det finns industri som växer snabbt, säger Tor Borg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]