Publicerat 13 oktober, 2022

Fortinova ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering med info om förlängt räkenskapsår och kring utdelning)

Fastighetsbolaget Fortinova redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 73,3 miljoner kronor (58,3), en ökning med 25,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 48,0 miljoner kronor (35,1).

Förvaltningsresultatet uppgick till 28,3 miljoner kronor (25,4).

Resultatet efter skatt blev 38,2 miljoner kronor (93,3).

Substansvärde per aktie låg på 50,8 kronor (47,5).

Något besked om utdelning finns inte med i rapporten. Den senaste utdelningen genomfördes den 22 december 2021 och uppgick till 0,46 kronor per aktie.

Värt att tillägga är att Fortinova beslutat om att ändra räkenskapsår från brutet till kalenderår. Det innebär en förlängning av det innevarande räkenskapsåret till den 31 december 2022, vilket gör att ett utdelningsbesked kan komma senare. Bolaget har som målsättning att utdelningen långsiktigt ska uppgå till minst 40 procent av förvaltningsresultatet belastat med schablonskatt.

"Även i oroliga tider lyckas Fortinova hålla nere vakansgraden under två procent. Med trygghet som grundpelare bygger vi även Fortinovas skuldportfölj. Vi arbetar endast med svenska affärsbanker. Relationerna till personerna som representerar bankerna är många, långa och goda. Detta tillsammans med en nettobelåningsgrad om 43 procent och närmare 500 miljoner kronor i kassan gör att vi är väl rustade för kommande möjligheter och utmaningar. Fortinova står redo att agera när andra möjligtvis inte har samma handlingsutrymme", kommenterar vd Anders Johansson.

Fortinova, MkrQ4-2021/2022Q4-2020/2021Förändring
Hyresintäkter73,358,325,7%
Driftöverskott48,035,136,8%
Förvaltningsresultat28,325,411,4%
Nettoresultat38,293,3-59,1%
Substansvärde per aktie, kronor50,847,56,9%
Utdelning per aktie, kronor00,46

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]