Publicerat 13 oktober, 2021

Fortinova ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet – höjer utdelning

Fastighetsbolaget Fortinova redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 58,3 miljoner kronor (36,1), en ökning med 61,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 35,1 miljoner kronor (21,9), en ökning med 60,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 25,4 miljoner kronor (14,0), en ökning med 81,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 115,9 miljoner kronor (8,8).

Resultatet efter skatt blev 93,3 miljoner kronor (9,5), en ökning med 882,1 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,46 kronor (0,27).

Substansvärde per aktie låg på 47,5 kronor (39,5).

"Fortinovas utveckling har fortsatt trots rådande pandemi. Den expansiva resan ligger fast,
uthyrningsgraden överstiger 99 procent och vi fortsätter generera vinst till våra aktieägare.
Vår affärsidé – att investera i hyresfastigheter på västsvenska tillväxtorter – visar sig vara
långsiktigt trygg och hållbar", kommenterar vd Anders Johansson.

Under året har man även värderat upp förvaltningsfastigheter med 320 miljoner kronor.

"Värdeförändringen på förvaltningsfastigheter uppgår under året till 320 miljoner kronor och har tillsammans med försäljningar och tillträden ökat fastighetsvärdet i portföljen med 1 370 miljoner kronor. Det innebär att fastighetsbeståndet per balansdagen värderas till 3 631 miljoner kronor, motsvarande 15 998 kronor/kvadratmeter och en ökning med 61 procent jämfört med föregående år".

Fortinova, MkrQ4-2020/2021Q4-2019/2020Förändring
Hyresintäkter58,336,161,5%
Driftöverskott35,121,960,3%
Förvaltningsresultat25,414,081,4%
Resultat före skatt115,98,81 217,0%
Nettoresultat93,39,5882,1%
Substansvärde per aktie, kronor47,539,520,3%
Utdelning per aktie, kronor0,460,2770,4%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]