Publicerat 21 januari, 2021

Fortinova ökade förvaltningsresultatet med 37 procent under första kvartalet

Fastighetsbolaget Fortinova redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet i räkenskapsåret 2021. Det gäller månaderna september till november.

Hyresintäkterna uppgick till 41,1 miljoner kronor (33), en ökning med 24,5 procent mot föregående år.

Gällande corona framgår det att uthyrningsgraden hos fastigheterna aldrig understigit 99 procent, och att bolaget kanske tack vare pandemin lyckats att effektivisera förvaltningen och öka marginalerna.

Driftnettot uppgick till 25,1 miljoner kronor (19,7), en ökning med 27,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 15,6 miljoner kronor (11,4), en ökning med 36,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 16,2 miljoner kronor (22,6).

Resultatet efter skatt blev 14,1 miljoner kronor (17,3), en minskning med 18,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,3 kronor (0,8), vilket innebär en minskning med 62,5 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 845,2 miljoner kronor (62,4).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 40,6 kronor (40).

- Jag ser väldigt positivt på verksamheten och utvecklingen i bolaget. Det är ett nöje och en stor ära att få leda Fortinova in i nästa kapitel som ett listat bolag. Jag ska förvalta förtroendet med stor ödmjukhet och på bästa sätt, kommenterar vd:n Anders Johansson.

Fortinova, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter41,13324,5%
Driftöverskott25,119,727,4%
Förvaltningsresultat15,611,436,8%
Resultat före skatt16,222,6-28,3%
Nettoresultat14,117,3-18,5%
Resultat per aktie, kronor0,30,8-62,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor40,6401,5%
Likvida medel845,262,41 254,5%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]