[ Annons ]

Maija Inkala Foto: Allbright
Publicerat 8 mars, 2023

”Ägandet är tydligt en av de största utmaningarna i arbetet för jämställdhet”

För ägandet av fastigheter så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen, som äger 47 procent.

Utvecklingen mot ett jämställt fastighetsägande går långsamt. Det visar Lantmäteriets statistik, som är tagen från Fastighetsregistret – Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och hur ägandet ser ut.

Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter, jämfört med männen som äger 47 procent (resterande 16 procent ägs av dödsbon, företag och andra organisationer). Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent. Värt att notera dock är att statistiken gäller all typ av fastighetsägande, alltså även villor och småhus.

[ Annons ]

Jämfört med 2020 visar andelen kvinnliga fastighetsägare på 37 procent 2023 visserligen på en förändring till det bättre. Men det är relativt marginellt, då andelen kvinnliga fastighetsägare 2020 var 36 procent. När det gäller markägande har andelen kvinnliga ägare istället gått ner till 14 procent jämfört med 2020 års andel på 18 procent.

– I den verkliga makten som ägare har kvinnor fortsatt lite att hämta – oavsett om det gäller mark, fastigheter eller börsbolag. Att kvinnor dessutom äger mindre mark idag, än för tre år sedan, är ett steg i oroväckande riktning. När Allbright granskade ägandet bland chefskvinnor i börsens ledningsgrupper ägde de mindre än en procent av det totala aktievärdet. Resterande 99 procent ägdes av börsens ledarmän. Ägandet är tydligt en av de största utmaningarna i arbetet för jämställdhet, säger Maija Inkala, Kommunikatör och projektledare på Allbright.

I övrigt visar statistiken för 2023 att Stockholm är det mest jämställda länet vad gäller kvinnligt och manligt fastighetsägande, med fördelningen 31 procent för kvinnor och 33 procent för män. Det största jämställdhetsglappet finns i Norrbottens län med 32 procents ägarandel för kvinnor mot 50 procents ägande för män.

Storstadsregionerna är överlag mer jämställda än övriga regioner: I Stockholm, Göteborg och Malmö är snittet för kvinnligt fastighetsägande 32,5 procent, medan 34,5 procent av fastigheterna i storstadsregionerna ägs av män.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]