En svalnande marknad för bostadsrätter har fått Tobin properties att satsa på hyresrätter.
Publicerat 12 april, 2017

Förtätningar en utmaning för byggbolagen

7 av 10 byggföretag uppger att riskerna för omgivningen kommer att öka i takt med förtätandet av större svenska städer. Samtidigt har inte ens 1 av 10 noggrann koll på sina skyldigheter i omgivningshanteringen. Det visar en undersökning från Bergsäker.

Förtätningen av stora svenska städer skapar nya utmaningar för landets byggherrar. När innerstadsmiljöer förtätas måste omgivningen hanteras på ett respektfullt sätt och utan att bygget riskerar att skada människor, natur eller egendom – något som kan sätta käppar i projektet och innebära förseningar eller rent av att bygget stoppas.

[ Annons ]

Under hösten 2016 genomförde analysföretaget Bergsäker en undersökning bland byggbolag i Sverige, om synen på omgivningshantering i samband med byggprojekt. Frågorna handlade om huruvida bolagen visste om vilka skyldigheter de har, samt hur aktivt de arbetar med just omgivningshantering och om de anser sig behöva hjälp med någonting inom området.

Undersökningen visar att fler verkar ta arbetet med att hantera omgivningen på ett allt större allvar. Nästan samtliga (95%) instämmer i påståendet att det blir allt viktigare för byggföretagen att hantera frågor som rör omgivningspåverkan och sju av tio (67%) instämmer i att riskerna för omgivningen sannolikt kommer att öka i takt med ett ökat byggande.

Samtidigt visar svaren att trots att många byggherrar hävdar att de aktivt arbetar med omgivningshantering hade ytterst få, endast 6,72%, noggrann koll på sina skyldigheter och mer än varannan visste inte att alla inblandade parter delar på ansvaret, att det finns ett så kallat solidariskt ansvar.

Det råder dessutom tvivel kring miljöbalkens tydlighet och sammanlagt nio av tio (86%) avslöjar i sina svar att de behöver hjälp med att öka sin kunskap om innehållet i miljöbalken. Samtidigt som många skulle behöva bättre kunskaper i miljöbalken, tror åtta av tio (79%) att byggandet kommer att öka de kommande två åren.

 

Fakta: undersökningen 

Totalt deltog 300 personer i ledande befattningar hos privata, kommunala och statliga byggherrar i Sverige. Av respondenterna uppgav varannan (50%) att de hade ett projekt- eller produktionsansvar. Tre av tio (30 %) svarade att de antingen satt i ledningen eller hade en annan typ av chefsroll. Undersökningen genomfördes i november 2016 och gjordes via en webbenkät. Hela undersökningen kan du läsa här.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]