Rudolf Antoni, tf vd Fastighetsägarna GFR.
Publicerat 18 mars, 2016

”Förstör inte våra städer med slit-och-slänghus”

Rudolf Antoni, tf vd för Fastighetsägarna GFR, förespråkar långsiktiga och hållbara lösningar på bostadsbristen. ”Vi får inte det Sverige vi vill ha om vi i ren desperation bygger slit-och-slänghus på varje ledig yta” skriver han i sin krönika.

Dagens bostadskris beror till stor del på för låg rörlighet i det befintliga beståndet på grund av en rad inlåsningseffekter som exempelvis hyresregleringen och den så kallade flyttskatten. Den beror även på att det under lång tid har byggts allt för få bostäder i Sverige samtidigt som inflyttningen till storstadsområdena varit rekordstor. Krisen har dessutom förstärkts av de ökade flyktingströmmarna. Boverket beräknar att det behöver tillkomma omkring 700 000 bostäder de närmaste tio åren. Det är nästan ett nytt miljonprogram vi talar om. Från och med mars månad i år trädde därtill bosättningslagen i kraft, vilket innebär att många kommuner får krav på sig att ta hand om fler flyktingar än tidigare.

[ Annons ]

Jag har full förståelse för att man från kommunernas sida desperat letar efter snabba lösningar på ett akut problem. Men jag vill varna för den lösning som tycks ligga närmast till hands för många politiker – nämligen tillfälliga bygglov för modulhus. Konsekvensen av att bygga temporära modulhus för att lösa bostadsbristen för flyktingar är feltänkt på flera plan.

För det första är det inte billigt utan dyrt att bygga med kort livslängd. Marken och en hel del av anläggningsarbetet är ju samma oavsett om du bygger permanent eller tillfälligt. Hus med tidsbegränsade bygglov kräver dessutom mycket kort avskrivningstid. Ska hela bygget finansieras under exempelvis en tioårsperiod så blir dessa baracker de dyraste bostäder som någonsin har byggts i Sverige.

För det andra så finns det ingenting som egentligen tyder på att behovet av dessa bostäder är tillfälligt. Bostadsbristen är påtaglig för såväl studenter, pensionärer och yrkesverksamma som för nyanlända. Det finns heller inget som talar för att flyktingarna i stor utsträckning kommer att återvända till de länder de har flytt från. Bostadsbristen är inte tillfällig vilket talar för att det är permanenta bostäder som behövs.

Listat

Ryter till 

Mot oseriösa utspel om marknadshyra. Vi vill inte chockhöja hyrorna så att människor tvingas lämna sina hem. Vi vill ha en väl fungerande bostadsmarknad.

 

Årets stadskärna

Utses i Örebro den 25 maj, men Åre är Sveriges roligaste stad.

 

Prövar yoga

Under Almedalsveckan arrangerar Fastighetsägarna yoga för ökad rörlighet (på bostadsmarknaden). Jag ställer upp och visar hur ovig jag och dagens marknad är.

För det tredje så finns det ingenting som säger att det med tillfälliga bygglov skulle gå så värst mycket snabbare att bygga jämfört med hus av normal standard och estetiska kvaliteter. De är utsatta för samma överklagandeprocess och hantering som permanenta bygglov, vilket i stor utsträckning är det som tar tid i byggprocessen.

Slutligen så är uppförandet av kvarter med modulhus någonting som förfular våra städer och riskerar att sänka såväl estetiska som ekonomiska värden på existerande stadsbebyggelse. Eftersom en byggnads största miljöpåverkan under sin livslängd sker vid produktionen så blir slit-och-slänghusen dessutom riktiga miljöbovar.

Mitt budskap är därför att inte tänka kortsiktigt när vi bygger och utvecklar våra städer. Vi får inte det Sverige vi vill ha om vi i ren desperation bygger slit-och-slänghus på varje ledig yta. Bygg istället tätt, högt, modigt, kvalitativt, centralt och mycket. Krisen är akut men lösningarna måste vara långsiktigt hållbara.

Rudolf Antoni

Tf vd Fastighetsägarna GFR

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]