[ Annons ]

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Publicerat 4 april, 2022

Förstagångsköpare kan få statligt bolån

På måndagen presenterade bostadsminister Johan Danielsson en utredning med förslag som ska hjälpa förstagångsköpare, både unga och äldre, att komma in på bostadsmarknaden.

Bostadsministern medverkade under måndagen tillsammans med utredare Eva Nordström på en pressträff där utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden” lades fram. Utredningens uppdrag har bland annat varit att ge förslag på hur ett statligt startlån för förstagångsköpare bör utformas.

– Vi vet att det är många i dag som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Andelen hyresrätter har minskat och bostadsköerna har vuxit, vilket har lett till att fler måste söka sig till den ägda bostadsmarknaden. Mer än 60 procent av marknaden utgörs idag av bostadsrätter och småhus. Bostadspriserna har ökat snabbare än hushållens inkomster, vilket har gjort att det blivit svårt för förstagångsköpare att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden, sade bostadsminister Johan Danielsson på pressträffen.

[ Annons ]

Regeringen har enligt honom insett behovet av åtgärder för att underlätta inträdet både på hyresmarknaden såväl som den ägda bostadsmarknaden.

– Här skulle ett startlån kunna var en lämplig sådan åtgärd. Jag ser fram emot remissinstansernas synpunkter för att ta ställning till det utredningen har kommit fram till, säger bostadsminister Johan Danielsson.

I korthet ska startlånet garanteras av staten och göra det möjligt för bolåneaktörer att lämna lån på upp till 95 procent av bostadens värde till förstagångsköpare. Den statliga garantin ger ett konsumentskydd, som innebär att förstagångsköpare ska kunna låna 10 procentenheter mer än vad bolånetaket medger.

Startlånet har ett maxbelopp på 250 000 kronor. För två förstagångsköpare som tillsammans köper en bostad tillsammans är maxbeloppet 500 000 kronor. För en förstagångsköpare som är ensamstående förälder med vårdnad om barn är maxbeloppet 500 000 kronor.

Med förstagångköpare avses personer som inte under de senaste 10 åren ägt en bostad i Sverige. Personen måste vara kreditvärdig, folkbokföra sig i den köpta bostaden, samt belåna bostaden till minst 85 procent. Lånet riktar sig därmed inte endast till unga, utan även till andra grupper som har svårt att få fram kontantinsatsen till ägt boende.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]