Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR, och Carl-Johan Bergström, förhandlingschef Hyresgästföreningen. Foto: Fastighetsägarna/Hyresgästföreningen
Publicerat 27 februari, 2024

Första skiljedomen om hyran nära snittet

Hyrorna hos Göteborgs privata hyresvärdar höjs med 5,3 procent efter beslut av skiljeman. Rickard Ljunggren, vd hos Fastighetsägarna GFR anser att Hyresgästföreningen lyckats diktera utgången.

Efter att hyresförhandlingarna i Göteborg brakade samman i slutet av förra året hamnade frågan om hyreshöjningarna hos en skiljeman, likt många andra orter.

Erik Ferlin, hyresråd på hyres- och arrendenämnden i Linköping fick uppdraget, och hans rekommendation är en hyreshöjning med 5,3 procent för 27 000 lägenheter i det privata beståndet. Göteborg är det första utslaget av de 90 orter som begärt en skiljeman och man får anta att Ferlins rekommendation blir ett sorts riktmärke.

[ Annons ]

Man kan konstatera att utfallet ligger nära de nivåer som hittills redan är avtalade. Enligt statistik från Hyresgästföreningen är snittet 5,05 procent för hyreshöjningar i riket. Det efter att hälften av alla lägenheter är färdigförhandlade.

Hyresgästföreningen är relativt nöjda med nivån hos skiljemannen. 

– Det är i alla fall inga 12 procent som fastighetsägarna yrkade. Men det är en rejäl höjning och det kommer vara tufft för många hyresgäster, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Carl-Johan Bergström.

Men hos Fastighetsägarna GFR är utfallet inte det man räknat med.

– Trots faktiska kostnadsökningar på 20–25 procent innebär dagens rekommendation att hyresvärdarna bara får en kompensation på lite drygt fem procent. Det säger sig självt att det inte är långsiktigt hållbart utan att det går ut över möjligheterna att underhålla och förvalta hyresrätter framöver, säger Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR.

Han anser skiljemannen inte tagit hänsyn till ekonomiska fakta som man lagt fram och Rikard Ljunggren kan inte förstå hur Erik Ferlin kommit fram till exakt 5,3 procent.

– Det finns inga beräkningar som presenterats och det är svårt att tolka vad egentligen han bygger sitt beslut på.

Nivån är en rimlighetsbedömning

I den motivering som hyresrådet Erik Ferlin skrivit i sin rekommendation står bland annat:

”För att i enlighet med rekommendationen uppnå en rimlig och långsiktigt stabil hyresändring från parternas motstående intressen, ska slutligen beaktas den relativa årliga hyresändringens påverkan. I detta fall en avsevärd höjning av hyrorna oavsett om det är fråga om en höjning eller sänkning. Detta synsätt att med försiktighet jämna ut fluktuationer ligger i linje med att förhandlingarna ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbara och konjunkturstabila.”

”Vid en sammantagen bedömning av vad parterna anfört och i övrigt åberopat ska hyresnivån med särskilt beaktande av rekommendationen och vägledningen bestämmas till en höjning med 5,3 procent.”

När Fastighetstidningen ringer Erik Ferlin för att få reda på hur han kommit fram till höjningen vill han inte kommentera det.

– Denna rekommendation är ett privaträttsligt förfarande och det är något som jag inte lämnar till annan än parterna. Men det jag kan säga är att nivån är en rimlighetsbedömning och jag tagit hänsyn till det materialet som parterna har presenterat för mig.

Erik Ferlin påpekar att han egentligen hade behövt skriva några skäl alls.

– Man behöver inte avge några skäl överhuvudtaget såvida inte båda parterna begär det. Och Hyresgästföreningen har begärt att skäl inte ska lämnas med rekommendationen, säger Erik Ferlin.

Rickard Ljunggren ser problem med detta förfarande.

– Om vi inte vet vad skiljemannen baserat sina beslut på har vi svårt att tolka resultaten och blir det praxis i framtiden blir det rätt slumpmässigt var man landar i ett tvisteförande.

Tror du att skiljemannen påverkats av de redan satta hyresnivåerna?

– Man kan inte hålla det för otroligt att hyresrådet tittat på uppgörelser som gjorts även om så inte ska ske. Bedömningen ska enbart baseras på vägledning och yrkanden i det aktuella ärendet, säger Rickard Ljunggren.

Han ser resultatet i Göteborg som ett bevis för att Hyresgästföreningen lyckats med en strategi att tidigt nå uppgörelser lokalt som sedan ska vara nationella riktmärken. 

– Det finns anledning för branschen att vara självkritiska. Vi behöver hålla ihop lite bättre och inte springa i väg och vara ivriga för att få hyror klara. Det hade varit bra att vänta ut tvistelösningen första gången den faktiskt kan prövas, säger Rickard Ljunggren.

Något han ändå ser som positivt är att skiljemannen rekommenderar rak och inte differentierad hyra. Och att ingen tid är bunden för hyran vilket gör att parterna kan kalla till nya förhandlingar i god tid och få hyran klar till januari nästa år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]