[ Annons ]

Rudolf Antoni, tillförordnad vd, Fastighetsägarna GFR.
Publicerat 11 april, 2016

Efter strandningarna – nu möts parterna i hyresnämnden

Idag möts Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen i hyresnämnden för första gången efter att förhandlingarna om 2016 års hyror för 43 000 lägenheter i Göteborg strandat. Den första prövningen avser 30 lägenheter.

Efter tio förhandlingstillfällen och två medlingsförsök återstod ingen annan väg än att avbryta förhandlingarna om 2016 års hyror för cirka 43 000 lägenheter i Göteborg och istället be om hjälp hos en oberoende part, nämligen hyresnämnden.

[ Annons ]

På måndagen började den första prövningen. Hyresnämndens uppgift är att ta ställning till om de hyresnivåer som Fastighetsägarna GFR yrkar på är rimliga.

Fastighetsägarna har i förhandlingarna föreslagit höjningar mellan 0 till 5 procent, i snitt handlar det om 2,1 procent vilket motsvarar 126 kronor på en hyra på 6 000 kronor.

Den nu påbörjade första prövningen gäller 30 lägenheter av de totalt 43 000 som omfattas av strandningen. Det är alltså en lång och komplicerad process som samtliga parter har framför sig.

Rudolf Antoni, tillförordnad vd på Fastighetsägarna GFR säger att det är beklagligt att situationen medför en extra belastning för hyresnämnden men vill påminna om att strandade förhandlingar inte är ett självändamål.

– Strandningen hade dock inte behövt ske om vi hade kunnat enas vid förhandlingsbordet. Det är viktigt att komma ihåg. Nu tvingas såväl hyresgäster som hyresvärdar att under en tid leva i ovisshet om hur hyran kommer att se ut när processen är klar.

Rudolf Antoni är också orad över att debatten om hyressättningssystemets brist kommit att handla om att antingen behålla dagens system eller en övergång till utpräglade marknadshyror.

– I själva verket finns det många alternativ till dessa ytterligheter som vi gärna diskuterar. Hyror som bättre speglar bostadskonsumenternas värderingar är ett måste för en bättre fungerande bostadsmarknad. Samtidigt vill vi ha en transparent marknad där hyresnivåer kan jämföras och prövas och besittningsskyddet som finns idag är en bra trygghet och ska vara kvar, säger Rudolf Antoni och fortsätter;

– Vi sticker inte under stol med att vi anser att det svenska hyressättningssystemet behöver reformeras. Konsekvenserna av ett föråldrat och förlegat system blir uppenbara när vi inte kan komma överens med HGF hur vi än försöker.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]