[ Annons ]

Nu har Fastighetsägarnas Gröna hyresavtal för kontor lanserats. Först ut i Sverige med att teckna de gröna avtalen är Poolia - som är hyresgäst hos Diligentia.
Publicerat 1 juni, 2012

Först ut med Gröna hyresavtal

Nu har Fastighetsägarnas Gröna hyresavtal för kontor lanserats. Först ut i Sverige med att teckna de gröna avtalen är Poolia - som är hyresgäst hos Diligentia.

Det gröna hyresavtalet bygger på en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om åtgärder som ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Bland annat kan det gälla energibesparing, förbättrad avfallshantering och hållbara materialval.

[ Annons ]

Inom avtalen finns vissa villkor som är obligatoriska och inte kan väljas bort. Utöver det finns en rad frivilliga åtaganden.

– Vi har varit djupt engagerade i Fastighetsägarnas arbete med att ta fram de branschgemensamma Gröna avtalen, säger Diligentias vd Anders Kupsu. När vi pratar med våra hyresgäster märker vi att intresset är stort. Det handlar ju om miljön hyresgästerna vistas i hela dagarna. Som bonus påverkas självklart hyresgästens eget varumärke ur CSR-perspektiv i positiv riktning. Att vara hyresgäst i en fastighet som gör skillnad är självklart attraktivt, säger Kupsu vidare.

Hos Fastighetsägarna har arbetet pågått länge och intresset har varit stort. Under remissomgången kom 152 remissvar in.
– Gröna hyresavtal fyller en viktig funktion då de skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan. Jag tror att det kommer att öka engagemanget från båda parter, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

Läs mer om gröna hyresavtal här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]