Illustration: Kanozi Arkitekter
Publicerat 29 januari, 2018

Först att hållbarhetscertifiera hela stadsdelen

Först ut att registrera sig till certifieringen Citylab Action blev stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen i Göteborg. En helt ny typ av certifiering för hållbar stadsutveckling.

Det är den första delen av tre som släppts. Denna del av Citylab Action omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden och för att bli godkänd ska projektet uppfylla 20 indikatorer. Något som löper som en röd tråd genom hela projektet Masthuggskajen i Göteborg.

[ Annons ]

– Vi har högt satta hållbarhetsmål för utvecklingen av Masthuggskajen och har därför valt att delta i Citylab Action. Det innebär att vi kan samverka och dela kunskaper med andra stadsutvecklingsprojekt och samtidigt säkerställa att vi realiserar våra hållbarhetsmål, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen.

De 20 indikatorerna handlar bland annat om att ha en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt. Det ska man klara av i Masthuggskajen där det kommer att byggas 1200 bostäder, 5000 – 6000 arbetsplatser, skolor och hotell.

– Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns idag. Det handlar om att ta vara på det positiva och tillföra mer, att skapa kontraster och det oväntade. Här ska alla känna sig välkomna, säger Åsa Vernersson.

I nästa nummer av Fastighetstidningen kan du läsa en längre intervju med Sigrid Walve, nytillträdd chef för Citylab. Där berättar hon bland annat hur hon tror att den nya certifieringen kommer att kunna utgöra grunden för en gemensam struktur på hållbarhetskrav som är förutsägbar för hela branschen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]