[ Annons ]

Många fastighetsägare har svårt att tänka utanför boxen. Det kan stå dem dyrt i framtiden. ?Åsikten är Karolin Forslings, ny chef för stadsutveckling på AMF Fastigheter.
Publicerat 4 juni, 2014

”Branschen är stöpt i samma form”

Många fastighetsägare har svårt att tänka utanför boxen. Det kan stå dem dyrt i framtiden. ?Åsikten är Karolin Forslings, ny chef för stadsutveckling på AMF Fastigheter.

Du sysslar numera med stads-utveckling i city. Är det fastighetsägarnas uppgift?

[ Annons ]

– I allra högsta grad. Tiden är förbi när city rullade på som ett självspelande piano. Tittar man på det som sker utanför citykärnan med allt fler köpcentrum och kontorsprojekt så inser alla att det måste finnas en plan även för city. Här krävs samarbete med ?staden och med andra fastighetsägare för att få synergier. Vi är nu tio stora fastighetsägare som träffas varje vecka i det vi kallar fastighetsägar-forum. Det krävs samarbete med staden och andra fastighetsägare för att få synergier i city.

Men är det inte vanskligt att ha konkurrenter med i samarbeten?
– Inte om man talar om rätt saker. Vissa verksamheter kanske passar grannhuset bättre än ditt eget. Har man en gemensam agenda och samförstånd kan man i enad front möta staden bättre. Och staden får en enad samman-slutning och slipper springa runt mellan olika aktörer.

Vad står högst på agendan?
– Vi kan inte ha en stad i världsklass med enbart tre shoppinggator (Hamngatan, Drottninggatan och Biblioteksgatan). Vi har stora internationella kedjor som inte kommer in för att det inte finns bra lägen med attraktiva stråk. Det är ju katastrof. Vi måste utveckla fler platser så att city kan växa. Inte bara för att locka fler handlare utan även näringslivet. Det finns delar, som runt Hötorgsskraporna och Sergelgången, som faktiskt inte är bra och det är ju citys centrala stråk.

Och var får man in bostäder?
– Där krävs det att man tänker till och tar större grepp. Än så länge har det bara handlat om att bygga 40 bostäder på taket på ett kontorshus med en mörk dörr i gatuplanet. Är det verk-ligen något som skapar en levande stadsmiljö?

Du talar ofta om att gå utanför boxen. Vad menar de med det?
– Många i fastighetsbranschen är stöpta i samma form. De har läst samma program på högskolorna, de går på samma seminarier, läser ungefär samma böcker. Och så gör man copy and paste på det som fungerat i massa år. Men en dag upptäcker man att gamla mönster måste brytas och då kan det vara för sent.

Fast copy and paste verkar ju fungera. De flesta gallerior som liknar varandra går ändå bra.
– Ja, än så länge. Men nu växer e-handeln och med den kommer nya beteendemönster. Det gäller i lika hög grad kontorsmarknaden.

Hur bemöts dina tankar och idéer hos andra fastighetsägare?
– För tio år sedan stack jag väl ut, inte minst för att jag har en annan bakgrund och vokabulär än många andra i branschen. Nu har jag gjort några lyckade projekt som funkar och ?då blir man mer trovärdig. Jag ser att branschen har mycket kunskap om byggnader och det är bra, men jag säger att de är helt värdelösa utan innehåll som attraherar ?människor.

Och vilket innehåll ska man fylla på med när handeln sviker?
– Vi måste se på staden som en mötesplats vid sidan av hemmet och -jobbet. Platser där vi kan underlätta våra liv, där vi kan träffas, äta, jobba, handla och få del av den service som under-lättar vårt livspussel.

Men hur ska man ta betalt?
– I kronor per kvadratmeter blir det nog inte och att använda omsättningshyra till en butik kommer inte att fungera om 70 procent köps på nätet. Nya affärsmodeller måste till som tar betalt för ”luften” på nya sätt, till exempel flöden av besökare. ?Avgörande är att vi redan nu på allvar måste fundera över vad som blir lönsamt i framtiden. Fastighets-utveckling är som att styra en stor tanker och det tar tid att ändra kurs.

Och hur vet du att ni styr ?åt rätt håll nu?
– Det kan man aldrig med säkerhet veta. Det enda vi vet är att förändring kommer att vara ett normaltillstånd i ett samhälle där innovation driver tillväxt.

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]