[ Annons ]

Om Företagskattekommitténs förslag om ändrade räntevillkor går igenom kommer det att slå hårt mot fastighetsbranschen och byggandet av hyresrätter menar Fastighetsägarna.
Publicerat 14 maj, 2014

Förslag om räntevillkor slår hårt mot fastighetsbranschen

Om Företagskattekommitténs förslag om ändrade räntevillkor går igenom kommer det att slå hårt mot fastighetsbranschen och byggandet av hyresrätter menar Fastighetsägarna.

Ryktet om förändrade räntevillkor har skapat oro i fastighetsbranschen. Regeringens utredning, som ser över företagsbeskattningen, förväntas komma med ett förslag där möjligheten till ränteavdrag begränsas kraftigt. Enligt källor till Dagens Industri får ränteavdraget som högst uppgå till 25 procent av rörelsevinsten.

[ Annons ]

Förslaget innebär, om det genomförs, att flera bolag får minst en fördubbling av den skatt de betalar idag, konstaterar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.
– Man kan känna oro för den finansiella stabiliteten därför att en stor del av panterna i banksystemet i dag utgörs av fastigheter. Vad händer med stabiliteten i den finansiella sektorn om vi får en kraftig värdenedgång? I dag har vi ett lågt ränteläge, men när räntorna börjar gå upp slår det hårt i synnerhet mot de mindre företagen, säger Ulla Werkell och fortsätter:
– Vi kan inte räkna med att vi ska ha de här låga räntorna framöver. Om fastighetsbranschen då på grund av nya villkor visar avsevärt sämre avkastning så flyttar investerarna någon annanstans, de vill ju ha sina pengar där de får bäst avkastning.

I förlängningen påverkar förslaget också bostadsbyggandet negativt, eftersom det blir ännu dyrare att bygga hyresrätter.
– Alla kapitalintensiva branscher, och där är fastigheter en av de främsta, kommer att missgynnas, menar Ulla Werkell.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]