[ Annons ]

Minska storleken på lägenheten och inför begränsade bygglov. Där är några av Boverkets förslag på att få till ett ökat byggande av studentbostäder.
Publicerat 28 juni, 2013

Förslag från Boverket: Så kan fler studentbostäder byggas

Minska storleken på lägenheten och inför begränsade bygglov. Där är några av Boverkets förslag på att få till ett ökat byggande av studentbostäder.

Bristen på studentbostäder är akut i många delar av Sverige och för att underlätta byggande föreslår nu Boverket några regeländringar för hur byggandet kan ökas och förenklas.

[ Annons ]

Bland annat kan lägenhetsarean minskas genom att till exempel samma utrymme används till arbete och måltider samt genom mindre köksinredning och plats för förvaring. Lägenhetsarean kan minskas med 25 procent, enligt Boverkets exempelberäkningar.

Andra förslag ger bättre möjligheter att bygga bostäder med tidsbegränsade bygglov. Detta leder till att det kommer att gå snabbare att få fram fler bostäder till studenter och ungdomar.

I rapporten ”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter”, presenteras dessa förändringar:

*Student- och ungdomsbostäder kan byggas med en mindre boarea genom att kraven för hur en bostad ska utformas ändras i Boverkets byggregler, BBR. Lägenhetsarean kan minskas genom att till exempel samma utrymme används till arbete och måltider samt genom mindre köksinredning och plats för förvaring. Toalett och dusch föreslås också kunna flyttas till gemensamma utrymmen.

*Ett nytt allmänt råd om buller utomhus tas fram av Boverket. Det nya allmänna rådet leder till att det blir mer mark tillgänglig där små bostäder kan byggas. Riktvärdet höjs från 55 till 60 dBA för bostäder som är mindre än 35 kvadratmeter.

*Boverket föreslår en ändring i plan- och bygglagen att byggnadsnämnden direkt ska kunna bevilja tio eller femton års tidsbegränsat bygglov för alla typer av byggnadsverk. För byggherren innebär ett längre tidsbegränsat bygglov större möjligheter att få ekonomisk avkastning.

*Boverket föreslår en ändring i plan- och bygglagen som bland annat innebär att det inte krävs något tekniskt samråd och inte heller någon kontrollansvarig vid flyttning av en enstaka och enkel byggnad – om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

*Outnyttjade utrymmen i vindar kan lättare inredas till bostäder, detta är ett förslag till ändring i plan- och bygglagen. Vindar som inreds till student- och ungdomsbostäder föreslås inte behöva vara tillgängliga. Det innebär att hissar inte behöver installeras eller förlängas till vindsvåningen.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]