Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Regeringen.
Publicerat 26 maj, 2016

Nytt förslag om förenkling vid avhysningar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tog under torsdagen emot en promemoria om otillåtna bosättningar. Där föreslås att markägare ska få en effektivare, enklare och billigare prövning av sitt ärende.

– Det är välkomna förslag som kommer att göra avhysningsprocessen enklare och mer effektiv för de fastighetsägare som drabbas, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Stockholm.

[ Annons ]

Under de senaste åren har antalet otillåtna bosättningar ökat markant. När det gäller EU-migranters boende har situationen i många fall varit ovärdig både ur ett humanitärt perspektiv men också ur ett rättsstatligt perspektiv. Det skrev Marie Örnström i en debattartikel i Dagens samhälle i september förra året.

För en fastighetsägare som ansöker om handräckning via Kronofogden är processen långdragen med krav på identifiering av samtliga personer som ska avhysas, en åtgärd som i praktiken är svår att genomföra.

För att underlätta för en markägare att få en ansökan om avlägsnande prövad av Kronofogdemyndigheten, föreslås därför att markägaren ska kunna ansöka utan att behöva identifiera de boende.

Istället för att betala en grundavgift för varje enskild person som Kronofogdemyndigheten ska avlägsna föreslås även att en gemensam grundavgift om 5 000 kr tas ut. Markägarens ansvar för kostnader i målet ska dessutom begränsas.

– Nu hoppas vi att myndigheterna prioriterar dessa ärenden och skapar en tydlig praxis kring vad som gäller. Grundlagens skydd för äganderätten måste upprätthållas. Det är viktigt att polisen och Kronofogden snabbt hittar rutiner för effektivt samarbete och skapar en god dialog med fastighetsägarna, säger Marie Öhrström.

Utredaren föreslår även ett antal bestämmelser som ska skydda de boende och stärka deras möjligheter att göra invändningar i processen. På regeringens hemsida finns mer information om förslagen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]