[ Annons ]

Regeringens utredare Lars Magnusson fick i uppdrag att undanröja hinder för ett ökat bostadsbyggande i det svenska regelverket. I dag lämnar han över slutbetänkandet som innehåller en del radikala idéer till bostadsministern. Bland annat ska ett steg i processen slopas.
Publicerat 7 maj, 2013

Förslag: Färre steg i processen ska öka bostadsbyggandet

Regeringens utredare Lars Magnusson fick i uppdrag att undanröja hinder för ett ökat bostadsbyggande i det svenska regelverket. I dag lämnar han över slutbetänkandet som innehåller en del radikala idéer till bostadsministern. Bland annat ska ett steg i processen slopas.

I Sverige finns ett underskott på bostäder och enligt regeringens utredare behövs stora åtgärder i plan- och bygglagen (PBL).

[ Annons ]

– Visserligen är det många faktorer utanför plan- och bygglagen(PBL) som har lett till det underskott av bostäder som idag finns i nästan hälften av Sveriges kommuner. Inte desto mindre är det angeläget med kännbara regelförändringar och en maktförskjutning för att tillämpningen ska bli mer effektiv. För att uppnå ett förändrat arbetssätt och en förändrad kultur kommer det inte att fungera med osthyvel. Det måste mera handla om att lyfta bort hela tårtbitar ur systemet, säger Lars Magnusson.

En av de stora förändringar som föreslås är att dagens system med krav på både bygglov och detaljplan avskaffas. Istället ska det i normalfallet räcka med antingen detaljplan eller bygglov. På Fastighetsägarna tycker man att förslaget pekar åt rätt riktning.
– Förslaget att slopa ett steg i planprocessen är bra och kommer bidra till att påskynda den idag omfattande planprocessen. Det är också välkommet att utredningen innehåller förslag som innebär att resurser frigörs hos kommuner för att snabbare kunna hantera stads- och bostadsbyggande, fortsätter Rikard Silverfur.

Betänkandet föreslår också att bostadsförsörjning ska få status som ett allmänt intresse. Regeringen ska därmed kunna tvinga fram en planläggning för bostadsbyggande genom så kallad planföreläggande i enskilda kommuner.

Läs mer om förslaget här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]