[ Annons ]

Boverket och Lantmäteriet vill förenkla arbetet med detaljplanering och fastighetsbildning med stöd av digital teknik. Nu tar de tillsammans med näringslivet fram en prototyp för att hålla ihop processerna och underlätta informationsutbyte.
Publicerat 11 februari, 2013

Förslag: Digital teknik för snabbare bostadsbyggande

Boverket och Lantmäteriet vill förenkla arbetet med detaljplanering och fastighetsbildning med stöd av digital teknik. Nu tar de tillsammans med näringslivet fram en prototyp för att hålla ihop processerna och underlätta informationsutbyte.

För att minimera den sammanlagda tiden för planering och plangenomförande måste detaljplanerare och fastighetsbildare samverka tätare. Det menar Boverket och Lantmäteriet som nu vill utveckla en digital lösning för informationsflödet.

[ Annons ]

Målet är också att göra det enklare för allmänheten och markägare att engagera sig.
– Vi tar hjälp av näringslivet för att konkretisera hur teknikstöden ska utformas för att kunna hålla ihop komplexa processer och IT-miljöer till en välfungerande helhet. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma i samverkan med näringslivet, säger Maria Rydqvist på Boverket som leder programmet ”Sammanhållen detaljplane- och fastighetsprocess”.

Nu ska fem olika konstellationer av företag ta sig an frågan och ta fram en körbar prototyp.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]