[ Annons ]

Tio projekt, som forskar inom energieffektivt byggande och boende, får sammanlagt 24 miljoner i stöd.
Publicerat 24 juni, 2014

Forskningsstöd till projekt om energieffektivt byggande

Tio projekt, som forskar inom energieffektivt byggande och boende, får sammanlagt 24 miljoner i stöd.

De tio projekten som får 24 miljoner i forskningsstöd ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning.

[ Annons ]

Forskningen handlar bland annat om energieffektivisering av uppvärmning, ventilation och fasadsystem i flerbostadshus och småhus och energikonsumenters beteende. Energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar är några av de kriterier som har varit avgörande för urvalet.

Forskningsprogrammet E2B2 genomförs Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad tillsammans under perioden 2013-2017. Programmet fokuserar på energieffektivt byggande och boende och stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens totala energianvändning över hela livscykeln.

De beviljade projekt är:
•    Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning för bostadshus, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
•    Energieffektiv ventilation för sjukhus och renrumsmiljöer inom industrin, Lunds universitet
•    Energieffektiva lågtemperatursystem i byggnader – Etapp 3, Kungliga Tekniska Högskolan
•    Framtidens lastkurva för Sveriges byggnadsstock, Chalmers Tekniska Högskola
•    Framtidsgränd – utveckling av hållbara livsstilar i renoverade bostäder med smarta elnät, Interactive Institute Swedish ICT
•    Omställning mot hållbar tillväxt av byggnadsbeståndet på områdesnivå, Chalmers Tekniska Högskola
•    Renovering till passivhusstandard av 60- och 70-tals småhus, Lunds universitet
•    Riskanalyser av nya innovativa fasadsystem för energieffektivisering av miljonprogrammets byggnader, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
•    Teknik, ekonomi och brukaracceptans – analys av en ny energilösning för 100 % förnybart i närvärmenät, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
•    Utveckling av ett energioptimeringsverktyg för byggnadskluster och distrikt – MODEO, Kungliga Tekniska Högskolan

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]