[ Annons ]

Tyréns, Konstfack och Sweden Green Building Council har tilldelats 9,1 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet Tjänstedesign för hållbara dynamiska städer – design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser.
Publicerat 19 maj, 2014

Forskningsanslag till projekt om hållbara städer

Tyréns, Konstfack och Sweden Green Building Council har tilldelats 9,1 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet Tjänstedesign för hållbara dynamiska städer – design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser.

Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer.

[ Annons ]

– Det är helt fantastiskt att Tyréns och Konstfack, tillsammans med många olika aktörer, har lyckats ro i land detta komplexa projekt. Jag är övertygad om att samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är en förutsättning för att kunna utveckla ny kunskap kring framtidens hållbara städer, säger Björn Hellström, professor vid Konstfack och seniorkonsult vid Tyréns.

Konstfack är huvudman för projektet och ansvarig projektledare är Björn Hellström. Handelshögskolan/SU Score, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet, Upplands Väsby och Varberg kommun, samt ytterligare 11 kommuner är delaktiga.
Beviljat belopp från Vinnova är 9 100 000 kronor. Sven Tyréns stiftelse är med och delfinansierar projektet med 2 400 000 kronor. Den totala budgeten är ca 22 000 000 kronor.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]