[ Annons ]

Foto: KTH
Publicerat 26 september, 2017

Forskningsprogram ska skapa en bostadsmarknad för alla

Forskningsprogrammet Bostad 2.0 syftar på att ge ett helhetsgrepp om bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden. Forskningen leds av KTH tillsammans med flera aktörer på bostadsmarknaden.

Bostad 2.0 kommer resultera i ett antal forskningsprojekt med en öppen bostadsmarknad för alla som utgångspunkt. Tillsammans med centrala aktörer på bostadsmarknaden, ska KTH arbeta med att identifiera och prioritera flera områden för fördjupade analyser av bostadsmarknadens funktion.

[ Annons ]

Forskningsprogrammet startar under hösten 2017 och pågår till och med våren 2021 och kommer att utveckla ett antal projekt inom de åtta områdena:

  • Värdeskapande stadsbyggande
  • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
  • Alternativa redovisningsregler
  • Analyser av lokala bostadsmarknader
  • Utveckling av hyresrätten som tjänst
  • Jämförelse mellan upplåtelseformerna
  • Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader
  • Företags- och samhällsekonomiska kalkyler i historiskt perspektiv och framåt

Bland de företag som ingår i samarbetet finns AB Familjebostäder i Stockholm, Einar Mattsson AB, Fastighets AB LE Lundberg, Helsingborgshem AB, HSB Riksförbund, Hyresgästernas Riksförbud, JM AB, MKB Fastighets AB, NCC AB, OBOS Sverige AB, Rikshem AB, SABO, Skanska AB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholmshem AB, Stockholms. Stadshus AB, Svenska Bostäder AB, Sveriges Byggindustrier, Wallenstam AB, Veidekke AB och Willhem AB.

Centrala aktörer på bostadsmarknaden som Sveriges byggindustrier, Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen är också med i programmet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]