[ Annons ]

Energimyndigheten avsätter drygt 7 miljoner kronor till fortsatta satsningar på forskning kring utbyggnad av solceller i samverkansprogrammet SolEl-programmet. Programmets mål är att underlätta för etableringen av solceller i Sverige, särskilt i bebyggelse.
Publicerat 8 juli, 2013

Forskning ska underlätta för integration av solel

Energimyndigheten avsätter drygt 7 miljoner kronor till fortsatta satsningar på forskning kring utbyggnad av solceller i samverkansprogrammet SolEl-programmet. Programmets mål är att underlätta för etableringen av solceller i Sverige, särskilt i bebyggelse.

Inom de närmsta åren förväntas en omfattande etablering av solcellssystem i Sverige. Medelkostnaden för takmonterade solcellssystem för villor mer än halverades från 2010 till 2012, enligt statistik som tagits fram inom det internationella solcellssamarbetet IEA PVPS. Samtidigt har EU slagit fast att nya byggnader ska vara nära-noll-energibyggnader från år 2020. Detta väntas bidra till ett ökat inslag av solenergi i bebyggelsen.

[ Annons ]

– El från solceller börjar bli lönsamt även i Sverige. Nu behövs forskning som följer och lär av den pågående utbyggnaden, liksom nya produkter och tjänster som gör det billigare och lättare att skaffa solceller, säger Tobias Walla, handläggare på Energimyndigheten.

SolEl-programmet ska ta fram kunskap kring solceller som efterfrågas och som används av exempelvis arkitekter, byggbolag, elbolag, fastighetsägare och solcellsinstallatörer. Den forskning och utveckling som kommer att bedrivas inom programmet kan bland annat behandla olika aspekter av byggnadsintegration, utvärdering och verifiering av produkter och tjänster, stadsplanering, solcellsanvändares energibeteende och solcellsanläggningars samverkan med elnätet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]