Kvarteret Taklampan i Stockholm fick föreningen Svensk Solenergis hedersomnämnande ”Årets anläggning 2017”. Foto: Solkompaniet/Einar Mattsson
Publicerat 9 januari, 2019

Forskning ska göra renovering med solceller lönsammare

Att kombinera takrenovering med solceller är lönsamt. I teorin. Nu startar ett forskningsprojekt i regi av RISE som ska göra det ekonomiskt i praktiken.

Nu startar solcells-projektet EST där RISE tillsammans med fastighetsmarknaden ska förankra tidigare forskningsresultat om effektiva solcellstak i reella byggprojekt. Projektets namn, EST, står för ”Optimerad takrenovering för Effektiva SolcellsTak”

[ Annons ]

Det har ganska länge talats om hur lösningar för takintegrerad solel, men de har hittills visat sig vara antingen alltför kostsamma eller inte fullt ut kvalitetssäkrade. I forskningsprojektet ska man försöka omsätta idéerna i praktik när ett antal flerbostadshus och lokalbyggnader ska få sina tak renoverade.

– Den tillgängliga solenergipotentialen utnyttjas ofta dåligt när man renoverar tak eftersom ytan bryts upp av rör och andra objekt på taket, säger David Larsson på Solkompaniet, en av initiativtagarna till projektet.

I projektet deltar fyra fastighetsägare: Einar Mattsson, AB Bostäder Borås, Gårdstensbostäder och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. Utifrån bolagens praktiska erfarenheter ska forskarna ta fram ny kunskap, inspirera och initiera demonstration av nya effektivare bygg- och installationslösningar.

– Projektets långsiktiga mål är att lösa upp de frågetecken som finns kring kostnad och kvalitet, så att merparten av morgondagens takrenoveringar landar i heltäckande, snygga och effektiva solcellstak, menar Peter Kovács, projektledare på RISE.

Ett mer administrativt problem har varit att den klimatnytta som solcellerna ger, inte räknas med fullt ut när man beräknar byggnadens energiprestanda enligt Boverkets riktlinjer. Därför ska projektet även adressera de begränsningar som ligger i denna typ av regleringar och styrmedel.

EST, som får finansiering av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet E2B2, pågår till och med 2020. Energimyndighetens fastighetsnätverk BeBo och Belok samt det nationella renoveringscentret kommer alla att bidraga till att vägleda projektet för att sedan kunna dra nytta av resultaten.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]