[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 13 februari, 2018

Forskning för energieffektivare vardag

Energimyndigheten satsar stort på forskning för en energieffektivare vardag. Mehmet Bulut, som är programansvarig, tror att det kommer att leda till nyskapande lösningar för fastighetssektorn.

Till det nya forskningsprogrammet ”Design för energieffektiv vardag” har Energimyndigheten satsat 60 miljoner kronor. Tanken är att med hjälp av design och kunskap om människors vanor och beteenden ge individen större möjligheter att själv bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.

[ Annons ]

– Att påverka människors beteenden och livsstilar utgör en viktig roll för att minska energianvändningen och ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter möjliggör att funktionalitet på produkter och lösningar, men även utformningen av styrmedel, överensstämmer med människors faktiska beteenden och preferenser, säger Mehmet Bulut som är programansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Målet är att forskningen ska bidra till att utvecklingen av kommersiella tekniklösningar, produkter, tjänster eller affärsmodeller som är baserade på ett designtänk.

– Eftersom vi fokuserar på individens energianvändning och en hel del av den sker i byggnader, så adresserar vi absolut fastighetssektorn, säger Mehmet Bulut.

Det skulle exempelvis kunna vara styrsystem och andra energieffektiviseringslösningar som är designade utifrån ett mer mänskligt perspektiv.

Det 60 miljonerna kommer att fördelas över åren 2018 till 2021. Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och innovationsprogram kommer en stor del av programmedlen delas ut till projekt genom utlysningar. Den första utlysningen planeras att öppna i mars 2018.

– Vår förhoppning är att få in flera bra ansökningar från en stor bredd av aktörer. Vi strävar efter tvärvetenskapliga projekt som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap, säger Mehmet Bulut.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]