Forskningens fokus ska ligga på möjligheter till en god boendemiljö. Som här i Karlstad.
Publicerat 9 oktober, 2017

Forskarmiljoner att söka för social bostadspolitik

Nu går det att söka pengar för forskning kring social bostadspolitik. Formas utlysning är en del det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande varav Formas är ansvarig för tre; Hållbart Samhällsbyggande, Klimat samt Livsmedel. Utlysningen till forskning för ny hållbar social bostadspolitik omfattar 80 miljoner kronor under åren 2018 – 2020.

[ Annons ]

– Utlysningens fokus ligger på kunskapsutmaningar kring människan och människans möjligheter till en god boendemiljö. Det finns mycket att vinna från att forskning på området når ut till medborgare och andra berörda, både kunskapsmässigt och i praktiken. Vi ser fram emot forskning som ger ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik, säger Formas huvudsekreterare Markku Rummukainen.

Den forskning som ska bedrivas bör involvera medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera.  Syftet är att det inte ska stanna vid enbart forskning, utan tanken är att få ett brett genomslag inom området.

– Att människan är i fokus gör att vi även efterlyser att projekten på ett mycket tydligt sätt adresserar genus och andra kritiska perspektiv, säger Markku Rummukainen.

Begreppet bostadspolitik är relativt brett. Det kan exempelvis handla om den styrning och politik som utövas av beslutsfattare. Men det kan också inkludera perspektivet mottagare av politiska åtgärder, som exempelvis civilsamhälle, kommuner, organisationer, företag, bygg- och planeringsprocesser eller bostadsmarknader. Bostadspolitik kan även handla om olika sociala gruppers möjligheter att påverka bostadspolitiken samt den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling.

När Fastighetstidningen i våras intervjuade Emma Gretzer, chef över området Miljö och Samhällsbyggnad på Formas, menade hon att det ökade anslaget till forskning och innovation inom samhällsbyggnadsområdet kan ses som ett kvitto på sektorns betydelse för Sveriges framtida utveckling.

– Det är positivt att samhällsbyggnadssektorn uppmärksammas genom så stora satsningar i forskningsproppen. I andra sammanhang kan jag uppleva att man ibland glömmer bort att den utgör en så viktig del av Sveriges ekonomi, sa Emma Gretzer.

Nyligen utlyste Formas 10 miljoner kronor att söka för den som vill forska kring digitalisering i samhällsbyggandet. Även det en del av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]