[ Annons ]

RIkard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 23 mars, 2021

Försiktigt bifall till nytt effektiviseringsstöd

Tydliga förbättringar jämfört med tidigare stöd. Men en viss tveksamhet kan märkas när Fastighetsägarna kommenterar förslaget till stöd för energieffektivisering.

I måndags gick förslaget på ett nytt bidrag som ska gå till åtgärder som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus ut på remiss. Bostadsminister Märta Stenevi sa i en kommentar att det i många flerbostadshus finns ett eftersatt underhåll och därmed stora möjligheter till energieffektivisering. Stödet ska påskynda detta. Hon betonade att man i utformningen av det nya stödet lagt vikt vid att inte upprepa de misstag som präglade det stöd som lanserades 2016.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, tycker också att det föreslagna stödet har flera förbättringar jämfört med tidigare stöd.

[ Annons ]

– Dels så är inte stödet begränsat till vare sig viss upplåtelseform eller särskilda geografiska områden, dels så är stödet frikopplat från hyressättningen.

Dock tycker Rikard Silverfur att regeringen borde våga ställa tuffare krav. I förslaget ska energiprestandan förbättras med minst 20 procent. Att kravet är så lågt ställs anges vara varsamhetsskäl. Rikard Silverfur föreslår en annan ordning:

– Här hade det varit intressant att undersöka en modell där grundkravet var skarpare och i de fall hänsyn behöver tas till varsamhet så kan länsstyrelsen medge en sänkning till 20 procent.

Men det finns samtidigt en uppenbar skepticism mot att staten ser stöd och bidrag som den bästa formen att driva på energieffektivisering.

– Vi menar att kontinuerlig och ökad energieffektivisering uppnås genom att skapa långsiktiga styrmedel och förbättrade förutsättningar. Erfarenhet från tidigare stöd visar att dessa ofta är både osäkra och oförutsägbara.  Man bör som fastighetsägare därför inte göra sig beroende av stöd, säger Rikard Silverfur.

I sitt förslag säger sig regeringen ha en uttalad ambition att stödet ska vara så enkelt som möjligt att administrera. Det är något som uppskattas av Rikard Silverfur, dock med viss tvekan.

– Möjligen kan kravet att den som genomför energieffektiviseringsåtgärder ska medverka till att utbilda nya yrkesarbetande verka exkluderande för mindre aktörer. 

Rikard Silverfur menar också att det i förslagets nuvarande form ör otydligt om detta krav riktar sig till fastighetsägaren eller till entreprenören. 

– Här kan det uppstå oklarheter om kravet riktar sig till en annan aktör en den aktör som söker stödet, säger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]