[ Annons ]

Foto:Shutterstock
Publicerat 24 september, 2020

Försämrad psykisk hälsa vid hemarbete

Ny sjukstatistik visar en tydlig ­ökning av psykisk ohälsa som en följd av ökat hemarbete.

Den isolering som hemarbete kan innebära kan leda till ökad psykisk ohälsa. Det skriver Dagens Nyheter och hänvisar till färsk statistik från Previa, som bevakar sjuk- och friskanmälningar hos 410 olika företag och ­offentliga organisationer.

Sista veckan i maj registrerades 977 frånvarodagar per 100?000 medarbetare där psykisk ohälsa angavs som skäl. Sedan dess har det skett en tydlig ökning. Nu i sista veckan i september är siffran uppe i 2?284 frånvarodagar.

[ Annons ]

Maria Steneskog Nyman på Previa tror att den isolering hemarbete innebär kan bidra till allt mer psykisk ohälsa.

– Ännu verkar vi inte ha nått en platå och allt fler söker även psykologiskt stöd, säger Maria Steneskog Nyman till DN. 

Siffrorna visar att det är kvinnorna som står för den största ökningen när det kommer till korttidsfrånvaro på grund av psykosociala orsaker.

Nu vill Previa analysera de alarmerande siffrorna ytterligare. Maria Steneskog Nyman menar att det kan finnas många riskfaktorer . Där finns exempelvis bristen på social kontakt och svårigheterna att som chef på distans fånga upp om någon mår dåligt.

DN har även intervjuat Monica Buhrman, legitimerad psykolog, psykoterapeut och doktor i psykologi som utfört studier på Uppsala universitet om psykisk ohälsa kopplat till pandemin. 

– Det som håller på att hända är att den psykiska ohälsan snabbt går upp, det här kan vara knuffen in i riktigt dåligt psykiskt mående för vissa. Det är jätteviktigt att arbetsplatserna skapar exempelvis ­sociala forum för att snabbt fånga upp dessa personer. Ju mer utdraget det här blir, desto sämre kommer folk också att må, säger hon till DN.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]