Publicerat 11 september, 2020

Försäljningsrekord för Svensk Husproduktion under 2019/20

Småhustillverkaren Svensk Husproduktion rapporterar försäljningsrekord med ökad orderingång om 40 procent jämfört med tidigare år. Totala orderingång uppgick till 770 miljoner kronor och ger enligt bolaget framtidstro.

Den minskande omsättningen på 502 miljoner kronor jämfört med 570 samt rörelseresultatet på 17 miljoner kronor jämfört med 38 ses som hänförligt marknadsnedgången under 2018 och 2019.

- Trots den, för stunden, osäkra ekonomiska utvecklingen i samhället, är min samlade bedömning att det finns gott om möjligheter på marknaden, och att utmaningarna trots allt är hanterbara. Sverige behöver fler bostäder, både småhus och lägenheter. Fortsatt utveckling av vårt erbjudande inom styckehus, tillsammans med ett ökat fokus på grupphusutveckling och B2B-försäljning, kommer att ytterligare stärka Svensk Husproduktion, säger vd:n Stefan Holmberg.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]