Publicerat 24 april, 2020

Försäljningslyft för Magnolia Bostad

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad redovisar en betydligt högre omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskar vinsten för perioden.

Omsättningen steg rejält till 452 miljoner kronor (37).

Rörelseresultatet blev 94 miljoner kronor (122), med en rörelsemarginal på 20,8 procent (329,7).

Resultatet före skatt var 48 miljoner kronor (80).

Resultatet efter skatt blev 47 miljoner kronor (46), en ökning med 2,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,08 kronor (1,00), vilket innebär en ökning med 8,0 procent mot föregående år.

"Konjunkturläget försämrades snabbt under senare delen av årets första kvartal både globalt och i Sverige, osäkerheten om framtida utveckling är stor på grund av på covid-19".

"På transaktionsmarknaden för hyresrätttsfastigheter såg vi ännu inte någon direkt påverkan. Det blev ytterligare ett kvartal med en hög transaktionsvolym och utländska investerare var fortfarande mycket aktiva. Vi kommer fortsätta att följa utvecklingen och vara beredda att anpassa vår verksamhet om så skulle behövas", säger vd Fredrik Lidjan i rapporten.


Magnolia Bostad, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning452371 121,6%
Rörelseresultat94122-23,0%
Rörelsemarginal20,8%329,7%
Resultat före skatt4880-40,0%
Nettoresultat47462,2%
Resultat per aktie, kronor1,081,008,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet20-70

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]