[ Annons ]

I början av 2000-talet tog Statens fastighetsverk (SFV) över förvaltningen av ett antal Försäkringskassefastigheter i Sverige. Nästan alla är idag sålda och nu står före detta Försäkringskassan i Visby på tur.
Publicerat 10 juni, 2015

Försäkringskassa i Visby blir studentbostäder

I början av 2000-talet tog Statens fastighetsverk (SFV) över förvaltningen av ett antal Försäkringskassefastigheter i Sverige. Nästan alla är idag sålda och nu står före detta Försäkringskassan i Visby på tur.

Statens fastighetsverk, som förvaltat före detta Försäkringskassan i Visby sedan 2004 har sålt de berörda fastigheterna till KåCu fastigheter för drygt 19 miljoner kronor.

[ Annons ]

KåCu fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag som kommer att renovera och bygga om byggnaderna på de båda fastigheterna till studentbostäder och kontor. Företagets förhoppning är att längre fram även kunna producera nya bostäder i området i samarbete med Region Gotland.

– Ett första mål är att vi ska ha ett fyrtiotal studentlägenheter på plats när höstterminen 2016 startar, säger Johnny Ruthström, VD vid R&L Bygg, byggbolaget under KåCu som kommer att utföra ombyggnationen.

Innan ombyggnaden sätter igång i höst kommer marken att saneras från miljögifter. Kostnaden för detta står till största del Statens Fastighetsverk för.

– Saneringen innebär antingen att jorden tvättas eller att den helt byts ut. Ytterligare markundersökningar kommer att visa vilket tillvägagångssätt som är bäst just här. Oavsett metod är det kostsamt säger Frida Lindqvist, fastighetsutvecklare vid Statens fastighetsverk.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]