Klas Friberg är aktuell med boken "Särskilda händelser – Polischefens lösning: så vänder vi utvecklingen". Foto: Nicke Messo
Publicerat 26 mars, 2024

Förre Säpochefens läxa till fastighetsbolag

Receptet för att bryta den negativa brottsutvecklingen i Klas Friberg bok Särskilda händelser är minskad byråkrati och fler ”görare”. Det handlar om en polisreform som gick snett, men han riktar också tydliga uppmaningar till fastighetsägare.

Även om Klas Friberg riktar stark kritik mot den organisation han verkat i över 30 år så menar han att polisen nu är på väg åt rätt håll. Men han oroar sig ändå för att den nu negativa brottsutvecklingen kan bli än mycket värre.

– Risken är att det finns en generell uppfattning att när nu polisen får mer resurser och agerar mer repressivt, så tror man att allt ordnar sig. En viktig poäng med att skriva boken är att så kommer inte att ske. Inte så länge den hele tiden rekryteras nya unga. Vi måste hela arbeta brottsförebyggande, och då inte bara inom polisen. Där är jag orolig, säger Klas Friberg.

[ Annons ]

Klas Friberg har varit chef inom polisen i över 30 år, bland annat har han varit länspolismästare i Västra Götaland. Det var av hälsoskäl som Klas Friberg hoppade av Säpochefsposten 2021. I sin färska bok Polischefens lösning: så vänder vi utvecklingen (Volante) beskriver han hur det sedan dess gnagt ett dåligt samvete att han inte lyckade hindra unga från att dras in i kriminalitet.

– Jag ser det inte som ett specifikt polisiärt misslyckande. Utan det är ett samhällsmisslyckande. Och läser man boken, och tar del av de lösningar jag där diskuterar, så hoppas jag att man ser att det handlar om hur hela samhället måste bli betydligt mer engagerat. Framför allt när det gäller barn och unga som är på väg in i utanförskap. Det är inte polisens rolla att lösa det, utan det måste engagera skolan, sociala myndigheter och inte minst stora delar av civilsamhället, säger Klas Friberg.

Gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar – detta är trots allt det mest diskuterade ämnet just nu. Varför bör vi läsa din bok om saken?

– Jag tycker att den behövs för att den är tydlig med att det inte är svart eller vitt. Jag har jobbat mycket med att bekämpa grov organiserad brottslighet, och det måste vi fortsätta med. Men som samhälle måste bli betydligt bättre på att ta hand om de unga som är på väg in i detta. Och jag vill hävda att det finns lösningar. Det är inte så svårt, men det kommer att ta tid.

Att genomföra reformen när vi var i ett kritiskt skede blev fel.

Klas Friberg menar att vi kommer att misslyckas om vi enbart försöker omvända, eller låsa in, de som redan är inblandade. Fokus måste ligga mer på att se till att inga nya hamnar i brottslighet.

Men Klas Friberg skriver – inte helt överraskande – om en polisorganisation som han menar fastnade i byråkrati och missriktad resultatstyrning som ledde till att man blev sämre på att bekämpa grova brott. Det är en delvis kluven syn på den stora polisreformen 2015 då polisen gick från 21 separata myndigheter till en enda. Rätt tänkt men den drevs igenom fel, skriver Klas Friberg i ”Särskilda händelser”.

– Min kritik är att man slog sönder fullt fungerande länskriminalavdelningar. Att genomföra reformen när vi var i ett kritiskt skede blev fel. Det var också fel att de så kallade stödavdelningarna blev nationella och resurssattes uppifrån, när hela reformen gick ut på att vi skulle få ut fler områdespoliser. Det blev new public management i kubik.

Men jag föreslår inte att vi ska gå tillbaka till det. Nu har organisationen lärt sig att jobba efter den modellen. Men att genomföra reformen när vi var i ett kritiskt skede blev fel. Det var också fel att de så kallade stödavdelningarna blev nationella och resurssattes uppifrån, när hela reformen gick ut på att vi skulle få ut fler områdespoliser. Det blev new public management i kubik.

En del av boken handlar om Klas Fribergs egen roll i en växande central byråkrati samtidigt som målet att decentralisera polisen alltmer gick mot ett misslyckande.

– I regeringens direktiv angavs att man skulle använda sig av försiktighetsprincipen och inte ändra vad som fungerar. Nu ändrade genomförandekommittén även vad som fungerade bra, säger Klas Friberg.

Men vi ska inte fastna i polisiär organisation. Klas Friberg är ju också övertygad om att polisen nu faktiskt är på väg åt rätt håll med mer resurser till lokalpolisområdena. Men Klas Friberg är varnar för att det på långa vägar inte räcker.

I sin bok refererar han till Brås så kallade fasmodell. Ett verktyg för att förstå förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete i ett område.  Enligt fasmodellen är det exempelvis fel att prioritera brottsförebyggande arbeta för tidigt. I den först fasen handlar det krasst för polisen att ta tillbaka området för att skapa förutsättningar för ett mer omfattande brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete i nästa fas.

Om man inte jobbar förebyggande är det stor risk att de kriminella tar tillbaka området.

Men med ett just nu fokus på nästan enbart repressiva polisiära åtgärder ser också Klas Friberg en risk att allt kommer att handla om nödvändiga åtgärder i den akuta fas 1.

– Det är därför det är så viktigt att övriga samhällsinstitutioner inte kopplar bort sitt ansvar när det börjar bli bättre.  Om man inte jobbar förebyggande är det stor risk att de kriminella tar tillbaka området. Och då hamnar man åter i fas 1.

Klas Friberg skriver en hel del om Gårdstensbostäder arbete som ledde fram till att man området ströks från polisen lista över särskilt utsatta områden.

– Det var viktigt att bolaget utgick från en långsiktig plan hur man skulle skapa förtroende hos de boende. Jag menar inte att det är receptet för alla fastighetsbolag. Men här var det strategiskt viktigt att man bestämde att bemanna styrelsen med personer från området. Det samtidigt som man var tydlig med att alla inom bolaget både måste vara relationsskapande men också gränssättare.

Klas Friberg betonar också hur man förtätat området och därigenom skapat förutsättningar för familjer att göra en bostadskarriär inom området.

– Jag upplever att man gjort allt detta på ett strukturerat sätt med ekonomisk hänsyn till de boende. Området har gått från förslumning, till betydligt bättre förutsättningar utan att folk tvingats flytta. Man har byggt förtroende och skapat relationer, samtidigt som man varit gränssättare. Det är samma egenskaper som kännetecknar en bra polis, säger Klas Friberg.

Men när andra ska göra samma sak tycker Klas Friberg att det behövs bättre samverkan.

– Det var Gårdstensbostäder som helt stod för insatserna. Om hela samhället, inte minst skola och fritidsförvaltning, hade bidragit i samma utsträckning så hade det inte behövt ta 15 år.

Så vilken läxa vill du ge fastighetsbolagen?

– Studera Gårdstensbostäders balansräkning och hur värdet på deras fastigheter har ökat. Där finns incitamentet. Även om det i grunden handlar om en humanistisk insats. Utifrån det behöver bolagen bli tuffare i sin kravställning både mot polis och kommun.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]