Illustration: Dennis Åström.
Publicerat 3 april, 2017

Förrådet kunde inte förhandlas bort

Lägre hyra istället för förråd krävde hyresgästen. Hovrätten motsatte sig det kravet.

En hyresgäst upptäcker att någon gjort inbrott i hans förråd som är uppbrutet och tömt. Han gör en polisanmälan och kontaktar även hyresvärden. Kort därefter lägger en nyinflyttad hyresgäst beslag på förrådet och sätter på ett nytt lås.

[ Annons ]

Det visar sig när förvaltaren gör en översyn att det inte finns förråd till samtliga lägenheter, vilket är orsaken till att en annan hyresgäst lagt beslag på det tomma förrådet. Hyresvärden ordnar med fler förråd och hyresgästen erbjuds ett nytt förråd. Men han tackar nej och vill istället ha en hyressänkning med 300 kronor som kompensation.

När hyresvärden vägrar att gå med på kravet drivs ärendet vidare till hyresnämnden. De ger hyresgästen rätt och menar att förrådet ska tas bort i hyresavtalet mot att hyran sänks med 100 kronor per månad. Hyresvärden överklagar ärendet till hovrätten som ändrar domen. I domen hänvisar hovrätten till att en hyresvärd enligt lagen är skyldig att se till att varje hyresgäst har tillgång till ett förrådsutrymme som går att använda. Det ska ingå i hyran oavsett om hyresgästen vill använda förrådet eller inte.

Kommentar från Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna: 

”Hyreslagen säger att villkor i hyresavtal ska vara skäliga. Vid bedömningen ska beaktas om villkoret är skäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid dess tillkomst och senare inträffade förhållanden.

Dessutom säger hyreslagen att en hyresvärd ska tillhandahålla en lägenhet i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet och att den inte får avvika från lägsta godtagbara standard. Till sådan standard hör bland annat att det ska finnas tillgång till ett förråd i fastigheten. Sammantaget ansåg domstolen att det var skäligt att förrådet fortsatte att ingå som ett villkor i hyresavtalet.”

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]