Alla storstadsbor drömmer inte om att bo i innerstan. 61 procent av invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö vill enligt en undersökning från NCC helst bo i förorten.
Publicerat 23 juni, 2015

Förortens revansch – flest vill bo utanför innerstan

Alla storstadsbor drömmer inte om att bo i innerstan. 61 procent av invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö vill enligt en undersökning från NCC helst bo i förorten.

Det är för dyrt att bo i innerstan. Det anser nästan 8 av 10 när NCC tillfrågade 1022 invånare i sveriges tre största städer om sina boendepreferenser. Nästan lika många anser att de höga boendekostnaderna i innerstäderna bidrar till segregation, och att det därför är viktigt att nya, billiga bostäder uppförs.

[ Annons ]

Många vill ha tillgång till storstadens utbud, men en majoritet (61 procent) vill hellre bo utanför. De uppskattar lugnet och grönområdena. Men viktigast för att det ska vara attraktivt att bo i storstadsregionen är bra kommunikationer (82 %) och många (68 %) kan tänka sig att bo utanför innerstan om det är lätt att ta sig dit. Men lika viktigt som goda kommunikationer är möjligheten att få en bostad till ett rimligt pris (82 %).

– Invånarna i storstadsregionerna är väl medvetna om problemen med bostadsbrist, höga bostadspriser, segregation och framkomlighet. De lever med dem varje dag och vet att detta inte kommer att lösas av sig självt. Vi måste se till att fler får råd att bo, bättre utnyttja områdena mellan husen och bygga ihop staden med moderna infrastrukturlösningar, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Bara tre procent tycker att det inte bör byggas mer. De flesta är alltså överens om att något måste göras och många har också förslag på hur bostadsbristen kan motverkas, främst genom att förtäta förorter och innerstad på olika sätt. En majoritet (53 %) ser helst att outnyttjade eller bortglömda ytor i städerna används till nya bostäder och 82 % att det byggs i det egna närområdet, .Med andra ord: ”Yes in my backyard”.

En majoritet vill helst äga sitt eget boende (73 %). Endast 24 %föredrar hyresrätt. Detta oavsett vilken inkomst man har eller om man själv eller ens föräldrar är födda i ett annat land.

Över hälften (54 %) upplever inte att de kan påverka beslut om nya bostäder där de bor. En av tre vet inte ens om det är möjligt att göra det. Studien visar dock att det finns ett klart intresse (48 %) av att vara med och påverka var bostäder ska byggas, hur de ska se ut, och hur allmänna platser ska utformas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]