[ Annons ]

Tribona redovisar en förlust på 157 miljoner före skatt för fjärde kvartalet 2014. Förra året gjorde bolaget en vinst på 28 miljoner samma period.
Publicerat 29 januari, 2015

Förlust för Tribona

Tribona redovisar en förlust på 157 miljoner före skatt för fjärde kvartalet 2014. Förra året gjorde bolaget en vinst på 28 miljoner samma period.

Under fjärde kvartalet redovisar Triobona att hyresintäkter uppgick till 99,5 miljoner kronor, jämfört med 103 miljoner kronor samma period 2013. Förvaltningsresultatet var 25 miljoner kronor, fjärde kvartalet 2013 var det 34 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet för hela året uppgick till 128 miljoner kronor, jämfört med 174 miljoner 2013.

[ Annons ]

Driftsnettot uppgick till 78,7 miljoner kronor (85,7 under 2013)
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,5 miljoner kronor, jämfört med 26 miljoner kronor 2013.

Tribona redovisar en förlust på 157 miljoner före skatt för fjärde kvartalet 2014. Förra året gjorde bolaget en vinst på 28 miljoner samma period.

Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 0,50 kr per aktie.

Klövern är den största aktieägaren med ett innehav på 29,84 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]