[ Annons ]

Utredningen föreslår att detaljplaneprocessen ska bli mindre reglerad genom att vissa detaljbestämmelser lyfts bort ut detaljplaneprocessen.
Publicerat 11 januari, 2016

Förhandsbesked ska snabba på bostadsbyggandet

Med lite färre detaljer i detaljplanen och förhandsbesked om eventuella prövningar ska bostadsbyggandet påskyndas i kommunerna. Förslagen har lagts fram av Planprocessutredningen.

Planprocessutredningen har på uppdrag av regeringen utrett vilka åtgärder som kan bidra till att öka påskynda den kommunala planprocessen och öka utbudet av markanvisningar. Den 18 december överlämnades ett slutbetänkande till bostadsminister Mehmet Kaplan (MP). Bland annat föreslår utredningen att det ska införas en möjlighet för kommunerna att begära förhandsbesked av länsstyrelsen om statliga ingripandegrunder kring detaljplaner.

[ Annons ]

– Förslaget kan vara positivt och innebära att ett genomfört planeringsarbete slipper rivas upp. Det förutsätter dock att planeringsbeskeden från länsstyrelsen verkligen blir bindande och inte godtyckligt kan rivas upp, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Utredningen föreslår också att detaljplaneprocessen ska bli mindre reglerad genom att vissa detaljbestämmelser lyfts bort ut detaljplaneprocessen.

– De allt mer detaljerade detaljplanerna har varit i fokus för kritik under en tid, därför är det välkommet att utredningen föreslår att kommuner ska förbjudas att redan i detaljplanerna detaljstyra placering av skarvar, materialval, färgsättning och liknande. Detta hör hemma i bygglovshanteringen. Det är även positivt att utredningen klargör att kommuner inte får ställa egna kommunala särkrav, säger Rikard Silverfur.

Utredningen konstaterar att det bland kommunerna finns en vilja att bygga och att planläggningsaktiviteterna ökat, samtidigt finns det ett stort behov av kompetensutveckling bland handläggarna anser utredningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]