Fastighetsägarna Stockholms vd Billy McCormac i debatt med Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder på Fastighetsmässan i Stockholm. Foto: Maria Odeh.
Publicerat 15 mars, 2017

”Förhandlingssystemet leder till underskott av hyresrätter”

Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen och Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm debatterade hyresrättens roll på framtidens bostadsmarknad under Fastighetsmässans första dag.

Debattörerna var överens om att hyresrätten som upplåtelseform måste bevaras i framtiden. Men vilken väg som skulle tas för att nå dit var Marie Linder och Billy McCormac inte eniga om.

[ Annons ]

Det sjunkande antalet hyresrätter närmar sig ett underskott som inte kommer gå att bygga ikapp, och dagens hyressättningssystem upprätthåller den negativa utvecklingen. Den slutsatsen lyfte Fastighetsägarna Stockholms vd Billy McCormac under debatten.

 De stora pengarna i den här branschen finns när det görs transaktioner. Den som äger och förvaltar en hyresfastighet har bara intäkten från hyran som inkomst, och hyressättningen är rejält eftersatt, säger Billy McCormac och fortsätter;

– Jag träffar många av våra medlemmar som äger två eller tre fastigheter och som har en årlig avkastning på i bästa fall 1,5 procent. Det täcker knappt deras omkostnader, och då är beslutet enkelt om man istället kan tjäna 12 procent direkt på att sälja av fastigheten. Det är trist, och det är en utveckling vi vill vända. Vi vill se en mångfald av aktörer som vill äga och förvalta hyresfastigheter och vi vill se goda förutsättningar för det.

Men Hyresgästföreningens Marie Linder anser inte att hyressättningssystemet är den springande punkten till problemen på bostadsmarknaden.

 Vi har ett rationellt system skulle jag säga, det är ganska få strandningar som görs ändå. Vi måste utveckla vårt tänkande kring hyresrätten och där måste det finnas en respekt för vår roll som konsumentorganisation. Vi företräder privatekonomin hos de som bor i hyresrätter idag. Men jag vill ha samverkan och utveckla systemet eftersom vi vill bevara hyresrätten, och vi har bjudit in till samtal om det. Låt oss sätta oss ner och diskutera.

Och när det gäller förhandlingssystemet lade Billy McCormac fram ett förslag på en tredje instans.

– Det är parterna som ska komma överens och lösa en tvist, trots att vi har olika uppfattningar. Därför borde vi koppla in en oberoende person som kan vara objektiv i förhandlingarna. Om inte parterna kan lösa förhandlingarna, behövs en tredje part.

Debatten kom även att handla om hur bostadsbristen ska lösas. Här påpekade Billy McCormac att det är i det befintliga beståndet som insatserna bör sättas in.

– Nyproduktionen svarar för en procent av den totala bostadsmarknaden. 99 procent av marknaden består av det befintliga beståndet. Skulle vi lösa krisen bara genom att bygga nytt, ja, då skulle det ta minst 50 år.

Marie Linder föreslog i sin tur ett ROT-avdrag för samtliga upplåtelseformer och efterfrågade även ändrade skatteregler för att främja byggandet av hyresrätter.

– För att kunna bygga ikapp den bostadsbrist som bortprioriteras i politiken under 25 års tid måste vi göra det fördelaktigt att bygga hyresrätter. Dessutom måste vi få ett stopp på ombildandet till bostadsrätter snarast. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]