[ Annons ]

Publicerat 24 maj, 2017

Föreningslokalerna som får investeringsbidrag

Boverket har beslutat vilka allmänna samlingslokaler som i år får dela på 27,2 miljoner. Bidragen går till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar.

Intresset för bidraget har i år varit fortsatt stort. Inför 2017 års beslutsomgång kom 221 ansökningar in varav 97 beviljades bidrag. De föreningar som får bidrag finns från Ålund i Skellefteå kommun i norr till Tollarp i Kristianstads kommun i söder och de enskilda bidragen varierar från 12 350 kronor till 4 550 000 kronor.

[ Annons ]

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering. Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Prioriteringen gäller främst i storstäderna och lokaler för ungdomar.

Inför 2017 års investeringsbidrag har regeringen tillskjutit ytterligare 5 miljoner kronor.

Här kan du läsa hela listan med föreningslokaler som beviljats investeringsbidrag av Boverket 2017.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]