Publicerat 30 maj, 2018

Föreningslokalerna som får årets investeringsbidrag

Boverket har beslutat vilka allmänna samlingslokaler som i år får dela på 27,2 miljoner. Precis som ifjol går bidraget till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar.

Intresset för bidraget har precis som föregående år varit stort. Inför 2018 års beslutsomgång kom 246 ansökningar in, varav 91 beviljades bidrag.

[ Annons ]

Investeringsbidraget ges till ideella föreningar samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering. Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Prioriteringen gäller främst i storstäderna och lokaler för ungdomar.

Med allmänna samlingslokaler menas ”lokaler som drivs av ideella organisationer samt hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande.”

Här kan du se hela listan med föreningslokaler som beviljats investeringsbidrag av Boverket 2017.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]